Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Enormt behov for rekruttering til grønn utdanning - Trøndelag setter rekruttering på dagsorden!

Halvor Nordli, fremtidens landbruksutdanning

Prosjektene Kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog Trøndelag har gått sammen om å arrangere fagdager som skal sette søkelys på mulighetene ved grønn utdanning. De fremmøtte til fagdagen fikk et innblikk i næringas behov, og mulighetene ved å velge grønn utdanning fra interesseorganisasjonene i landbruket.

Kompetansebygging avgjørende for fremtidens bønder

Kompetansekonferanse Værnes, Kirsten I. Værdal, landbruksdirektør, Lars Morten Rosmo, leder S-T Bondelag, Christian Anton Smedshaug, Agrianalyse, Harald Volden ,Tine, Frøydis Vold, LMD, Anne Grete Rostad, prosjektleder kompetanseløft trøndersk landbruk

Hvordan får vi tak i de beste hodene til å jobbe i landbruket, hvordan ruster vi oss mot konkurrerende rådgivning fra utlandet, hvordan sikrer vi rekruttering til de ulike stillingene vi har behov for i landbruket i fremtiden?

Lansering av tipshefte om lokal aktivitet for å nå økt matproduksjon

LOGO KTL

Møteplasser og erfaringsutveksling – viktig for samhold og aktivitet og økt matproduksjon. Vi skal ikke undervurdere viktigheten med sosiale møteplasser for landbruksnæringa. Kompetanseløft Trøndersk landbruks lanserer nå et tipshefte som skal være til inspirasjon for lokal aktivitet.

Første Kompetansekafe i Sør Trøndelag arrangeres 8.november

8. november er det duket for ny kopmetansekafe. Den første i rekken i Sør-Trøndelag. Sted for dagen er Skjetlein grønt kompetansesenter. Kl. 10-12.00. obs: påmelding: arve.lian@stfk.no Vel møtt!

Mære inviterer til den første Kompetansekafeen

Velkommen til Kompetansekafe på Mære landbruksskole 24.10 kl 12-15 Tema for Kompetansekafeen denne gangen er storfe og melk.

Kompetansecafe'en på Skjetlein 4. oktober er desverre utsatt.

Ny dato vil bli annonsesrt her.

Hva er kompetanseløft Trøndersk landbruk?

a

Det er utarbeida et notat som skal forsøke å klargjøre hva kompetanseløftet er, og hva det vil si at næringa er i et kompetanseløft.

Hvordan skal vi nå målet om økt matproduksjon lokalt?

Den Trønderske målsetningen om økt matproduksjon på 1,5 % i året frem mot 2030 er krevende, og det innebærer at alle må være med å ta ansvar for at dette skjer. Mye av økningen vil måtte skje i det kompetansedrevne landbruket.

Kompetansekrevende landbruk i Midtnytt

a

NRK Midtnytt sendte i går innslag om den rivende teknologiske utviklingen i landbruket og det betydelig økte behovet for grønn kompetanse framover i landbrukstilknyttet næring.

Nå kan du ta Bachelor i bygdeutvikling i Trøndelag

Oppdal ressurs inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte om studiet Onsdag 26. juni kl. 18.00 ved Oppdal videregående skole

Over 4000 kandidater må uteksamineres med grønn kompetanse de neste 10 år

a

Dette er antallet som må ta bachelor eller master de neste 10 årene, for å kunne kompensere for behovet i næringslivet tilknyttet landbruket, sier prosjektleder Halvor Nordli i fremtidens landbruksutdanning.

Nyhetsbrev fra Kompetanseløft trøndersk landbruk

a

Kompetanseløftet var ett av tiltaka som ble løftet frem i Landbruksmelding for Trøndelag i 2010. Erkjennelsen av at kompetanse er viktig for å lykkes i alle ledd i landbruksdrifta var avgjørende for ei slik satsing.

Hvordan skal vi øke rekrutteringa til grønn utdanning?

a

Skal rekruteringa til grønn utdanning øke, må de som driver med studie- og karriereveiledning kjenne til mulighetene innen grønn utdanning. Næringa selv må sørge for at behovet for grønn kompetanse blir kjent. Prosjektene kompetanseløft trøndersk landbruk og velg skog tar utfordringen og skal nå arrangere fagdag om grønn utdanning.

Arbeidsgruppene for kompetanseløftet er nå på plass

Målsetningene i prosjektet er altomfattende, og veldig vidstrakte. Dette krever god involvering av de fleste aktørene innafor landbruk. Frem til nå har det krystallert seg ut 2 hovedområder, hvpr det er etablert egne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppe for utdanning, og arbeidsgruppe for rådgiving og etterutdanning.

Styringsgruppa er etablert

Kompetanseløft trøndersk landbruk er et prosjekt som eies av næringa. Alle næringsaktørene i landbruket forplikter gjennom prosjektet å aktivt jobbe med kompetanseheving i egen organisasjon, men også spisse kompetansetilbudene ut til bøndene.

Kompetanseløft Trøndersk landbruk i startfasen!

a

Kompetanse er avgjørende for å lykkes i alle ledd i landbruksdrifta. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Bondelaga i Nord- og Sør- Trøndelag har sammen initiert satsinga Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Dette er ett av tiltaka som er løftet frem fra Landbruksmelding for Trøndelag.

Kompetanseløft Trøndersk landbruk - et ambisiøst prosjekt!

a

Med bakgrunn i arbeidet som ble utført i forprosjektet er det utarbeidet en prosjektbeskrivelse som tar for seg målsetninger og fokusområder for arbeidet med kompetanseløftet.

Våre samarbeidspartnere