Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Hva er kompetanseløft Trøndersk landbruk?

a

Det er utarbeida et notat som skal forsøke å klargjøre hva kompetanseløftet er, og hva det vil si at næringa er i et kompetanseløft.

Hvordan skal vi nå målet om økt matproduksjon lokalt?

Den Trønderske målsetningen om økt matproduksjon på 1,5 % i året frem mot 2030 er krevende, og det innebærer at alle må være med å ta ansvar for at dette skjer. Mye av økningen vil måtte skje i det kompetansedrevne landbruket.

Arkiv

Våre samarbeidspartnere