Nå ved siste årsskifte ble prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk startet.

Her er det første nyhetsbrevet fra prosjektet