Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Styringsgruppa er etablert

Kompetanseløft trøndersk landbruk er et prosjekt som eies av næringa. Alle næringsaktørene i landbruket forplikter gjennom prosjektet å aktivt jobbe med kompetanseheving i egen organisasjon, men også spisse kompetansetilbudene ut til bøndene.

Kompetanseløft Trøndersk landbruk i startfasen!

a

Kompetanse er avgjørende for å lykkes i alle ledd i landbruksdrifta. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Bondelaga i Nord- og Sør- Trøndelag har sammen initiert satsinga Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Dette er ett av tiltaka som er løftet frem fra Landbruksmelding for Trøndelag.

Kompetanseløft Trøndersk landbruk - et ambisiøst prosjekt!

a

Med bakgrunn i arbeidet som ble utført i forprosjektet er det utarbeidet en prosjektbeskrivelse som tar for seg målsetninger og fokusområder for arbeidet med kompetanseløftet.

Våre samarbeidspartnere