Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Arbeidsgruppene for kompetanseløftet er nå på plass

Målsetningene i prosjektet er altomfattende, og veldig vidstrakte. Dette krever god involvering av de fleste aktørene innafor landbruk. Frem til nå har det krystallert seg ut 2 hovedområder, hvpr det er etablert egne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppe for utdanning, og arbeidsgruppe for rådgiving og etterutdanning.

Arkiv

Våre samarbeidspartnere