Styringsgruppa for kompetanseløft Trøndersk landbruk er derfor ei sammensatt stor gruppe hvor mange av organisasjonene er representert.

 

Styringsgruppa består av:

Lars Morten Rosmo  Sør- Trøndelag bondelag (Leder)

Tore Bjørkli – Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

Gleny  Foslie – Sør- Trøndelag Fylkeskommune

Siv Merethe Gederaas Belbo – Nord-Trøndelag fylkeskommune

Tove Hatling Jystad – Mære landbruksskole

Solrun Kolstad – Norsk landbruksrådgivning Nord Trøndelag

Arnt Inge Engum - Bonde og småbrukarlaget Nord- Trøndelag

Erland Kjesbu – NILF

Jarle Holberg – Allskog

Hanne Solem Hansen – HINT

Jon Fløttum - TINE