Målgruppen for fagdagen er de som driver med studieveiledning i ungdomsskole og videregående, de som er lærere i faget utdanning til fordypning i ungdomsskolen, karriereveiledere på karrieresentre og NAV.

Programmet er rikholdig, og setter fokus på kompetansebehovet i jord og skogbruk.  Deltagerne vil få en innsikt i arbeidsmarkedet, og hva skolene med naturbruk har å tilby, både av vanlig videregående løp, men og av voksentilbud.  Det vil bli orientering fra Felleskjøpet og Allskog om deres rekrutteringsbehov. Tidligere elever fra Universitet for miljø og bioteknologi (UMB) vil si litt om sitt veivalg og bedriten de nå jobber i.

Arrangementet blir først kjørt i Nord- Trøndelag. 10. juni på Mære landbruksskole, og 11. juni på Val videregående. Tilsvarende aktivitet planlegges i Sør- Trøndelag. Datoer og program for Sør- Trøndelag vil komme etter hvert.

Program fagdag grønn utdanning