I tråd med innstillinga fra valgnemnda ble alle de sittende styremedlemmene gjenvalgt, og utgjør styret også fram til årsmøtet i 2022.

Når styremedlemmene er valgt, velges nestleder blant styrets medlemmer. Sittende nestleder Eli Berven hadde valgkomiteens tillit, og var foreslått som nestleder også det neste året. Etter benkeforslag fra Ås Landbrukslag ble det likevel utskiftinger: Torbjørg Kylland fra Kråkstad i Nordre Follo ble valgt til nestleder, med én stemmes overvekt, 29 stemmer mot 28.

Dermed ser styret slik ut det neste året:

Leder: Jens Thori Kogstad, Gjerdrum
Nestleder: Torbjørg Kylland, Nordre Follo
Styremedlemmer: Eli Berven, Helge Olaf Aas og Terje G. Romsaas. 

1. vara: Jørgen Thorshov, Enebakk
2. vara. Marthe Bogstad, Ullensaker
3. vara: Kari Anne Aaby, Asker og Bærum