Nyheter

Om «hvermansen» og bønder med fine verdier

Frank Sigvaldsen er leiar av Froland Bondelag. Ihuga bondeven, gardbrukar, ambulansesjåfør og ein omtykt skribent - stundom med ein kvass penn.

Aktivt Skogbruk – et viktig skogpolitisk virkemiddel i Aust-Agder

I 2014 var aktiviteten høy i Lillesand og Birkenes, og mange ungdomsskoleelever fikk ta skogbruk som valgfag.

Autorisasjon i plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Dagens gladmelding

Dagens gladmelding kjem frå den vidgjetne sauebonden Erling Brekkemoen frå Arendal. Erling he vore på fagmøte om sau, i Lyngdal, og kan melde om 81 tilhøyrarar. Av desse var halvparten i aldersgruppa under 40 år. - Eit uvanleg gildt møte, oppsummerer Brekkemoen på ei skurrete telefonline - frå sauefjoset heime på Brekka.

Mens vi venter på regjeringens konklusjoner

Landbruksministeren nevner igjen ordet kommunisme, om det faktum at det finnes områder der fellesskapets interesser settes foran enkeltindividets.

Grønt, økologisk og ekte

Det har vært et utrolig spennende og lærerikt år så langt, men også fint å se at gården livner til selv om det har vært enormt arbeidskrevende. Av og til har jeg vært så sliten at jeg ikke orker tanken på å gå ut, men når jeg først står i fjøset og hører lyden av fornøyde sauer som tygger, så er det fantastisk avslappende

Fagtur - sjølve limet i lokallagsarbeidet

Han ligg sjeldan på latsida, den gamle ringreven - og lokallagsleiaren, Odd Harald Reve på Lista. No tek han med seg 30 sambygdinger, yrkesbrør, på fagtur til nabofylket Rogaland. Ein tur med særs høg sosial faktor. - Det er dette som er sjølve limet i lokallaget, seier bondehøvdingen på Kviljo.

Innovativ så det susar

I debatten om lokal etableringsvilje og den politiske iveren etter å skape fleire nye arbeidsplassar, må TINE sitt meierianlegg på Byglandsfjord framstå som noko av eit mønsterbruk.

Setesdalssmør til heile landet

Tine Meieriet Sør sitt anlegg på Byglandsfjord startar i desse dagar produksjon av det nye Setesdalssmøret som i løpet av kort tid skal distribuerast til heile landet.

Vil ikke miste jordbrukssjefen

Jordbruksorganisasjoner i Lillesand ønsker ikke at jord- og skogbrukssjefen flyttes til Birkeland om Birkenes og Lillesand går sammen om tekniske tjenester.

Då bondehæren tok styringa i hovudstaden

Det var 20. mai, i året 2014, at tusenvis av bønder - og bondesympatisørar møttes til ei kraftfull politisk markering i hovudstaden. Me tillet oss eit aldri så lite tilbakeblikk. På fleire måtar ei historisk hending. Snart er det nye jordbruksforhandlinger. Våren er ei spanande tid på så mange måtar.

Fagtur med fylkeslaga

Fylkeslaga på Agder skipa til fagtur oppetter Setesdalen. Ei kulturreise i tankar, ord - og gjerninger. Ei heilt ny språkdrakt. Levande bygder, aktivt næringsliv, stuttreist mat - og umåteleg gilde folk.

Kommunepolitiker har meldt seg inn i Bondelaget

– Nå har jeg meldt meg inn i Bondelaget, for jeg vil ha fakta om den landbrukspolitikken som føres, slår Inger Turid Tonstad fast. Engasjerte politikere i Vennesla kommune tar alle midler i bruk ..

Søgne v.g.s.

Det er sjeldent elever ved en skole ber media om å få si noe om lærestedet sitt. På Søgne videregående skole vil de mer enn gjerne snakke om skolen. N247 var på Søgnetunet torsdag kveld og overvar et flott arrangement hvor potensielt kommende elever og deres foreldre kunne se hvordan skolen fungerer i praksis.

Beinveges frå Davos - til Folkets Hus

Han hadde stutt veg å gå til jobben denne dagen, leiaren i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. På hi sida av tunet, eit steinkast frå partihovudkvarteret på Youngstorget, venta 321 ihuga bondevener på den vidgjetne sosialdemokraten. I Folkets Hus var tida meir enn mogen for den årvisse kornkonferansen.

Vil ikke endre konsesjonslov

Et flertall av kommunene i Vest-Agder er negtive til endinger i konsesjonsloven. Det gleder bondelagsleder Birte Usland fra Marnardal. (foto: øystein moi )

Drenering i rekordfart

Storbonden i Søgne, Per Try, er ikkje redd for å gå nye vegar. I desse dagar er han i full sving med å drenere vasstrukne jorder i Søgne. I rekordfart.

Grønn framtid? Da er naturbruk noe for deg!

Torsdag 29. januar, kl. 17 - 20 åpner Søgne Videregående skole dørene for Vest-Agders ungdom. Alle som lurer på hva skolen kan tilby, og hva noen skoleår i Søgne kan føre til i framtida, er hjertelig velkomne. I gymsalen finner du bl.a. en stand med Bondelaget og Skogselskapet.

Ny videregående skole for Tvedestrandsregionen

Diskusjonen går friskt om hvor i Tvedestrand den nye videregående skolen i regionen skal lokaliseres.

Med Bondelaget på utdanningsmesse

To strevsame dagar til ende. Gimlehallen i Kristiansand . Ein stad mellom 6000 – og 7000 ungdomar er tilstades på årets store utdanningsmesse. Her kan dei, med god fagleg hjelp, stake ut den vidare kursen på livsvegen. Sentralt plassert i dette folkehavet har Bondelaget, Agderkontoret, funne seg ein høveleg bås. Lausdrift. Midt i den mest traffikerte korridoren i heile messehallen.

Inn i framtida - Inn på tunet

Bondelaga på Agder skipar til informasjonsdag om "Inn på tunet." Åstaden er Kjerlingland Hest og aktivitetsgård - og den aktuelle datoen er 18. februar. Mange skarpskodde fagfolk er hyra inn for at dette skal verte ein spanande og lærerik dag. På neste side finn du programmet i sin heilskap - og me venter sjølvsagt på nettopp di påmelding.

Vil ha deg med på fagtur til Island i mars

Du kan lauge deg i boblande varmt og klårt vatn, du kan møte ein ekte islandsk avslskonsulent, du fær vitje eit moderne islandsk sauefjos - og ikkje minst fær du høve til å nevast med sjølvaste fjellkongen, Kristinn Gudnasson. Alt dette og mykje meir stend på programmet dersom du fyer Alv Vinjerui på fagtur til Island.

Er du i driftsfelleskap?

Husk nytt regelverk for produksjonstilskudd.

Tanker om ny virksomhet?

Aust-Agder fylkeskommune arrangerer gratis gründerkurs, for alle som har tanker eller drømmer om å starte egen bedrift. Bør også være relevant innafor vår grønne sektor.

Takk for heiderleg innsats

" Bondelaget utan Ole Rune Røynesdal er omtrent like utenkjeleg som kyrkja i Audnedal utan sokneprest Olaf Lehne." Han fekk med seg mange gode ord på heimvegen Ole Rune Røynesdal då han takka for seg etter 30 år i bondelagsstyret i Audnedal.

Optimisten - Trygve

Aldri har flere vært opptatt av Mat og landbruk. To av de mest engasjerte heter Trygve. Den ene er redaktør i finanspressen. Den andre bonde og politiker. For ordens skyld kaller vi dem for sutre-Trygve og optimist-Trygve. Det eneste de to har til felles er at de tydeligvis leser Nationen.

Aust-Agder Bondelag mot nye høgder

Aust-Agder Bondelag har ved nyårsskiftet registrert 955 betalande medlemmer. Dette er eit framifrå resultat som samstundes ber bod om solid arbeid i heile organisasjonen. Ny medlemsrekord. Berre Troms og Finmark har større prosentvis auke i medlemsmassa enn Aust-Agder. Austegdene kan alt no love tøff kamp om den gjevaste pokalen i 2015 ..

Ein festdag i Åseral

To dagar etter at vinterstormen "Nina" hadde feid raskt og brutalt gjennom kommunen kom Sylvi på vitjing til det som vert kalla for Noregs sørlegaste fjellparadis. Åseral. Indre Agder - og Vest Agder fylke. Om ho ikkje kom som ein svalande sumarvind så var i alle fall Sylvi meir velkomen blant åsdølane enn kva Nina var. ( foto: øystein moi )

Nina tok tak på Lista

På Lista er de ikke helt ukjente med vind. Listabønder vi traff på Sørlandssamlinga fredag ga derfor uttrykk for at de ikke var veldig bekymra for den varslede stormen "Nina".

Sørlandssamling i 300!

Mer en 300 på Sørlandssamlinga 2015! "Mi har det greit-prisen" til Helge Verdal. Handel, politikk, motivasjon, mat, fest og fag, fag, fag.

Om konsesjonsloven

Ser for seg redusert skatt eller endog nullskatt dersom man selger landbrukseiendommen sin til naboen.

Birkenes best på skogplanting

Birkenes er den beste kommunen i Aust-Agder når det gjelder skogplanting. Det kommer fram av fylkesstatistikken for jord- og skogbruk i 2014.

Nyårstalen ber bod om betre tider

Vonar at det no vert slutt på mobbinga av einskilde yrkesgrupper. Bøndene på Agder medrekna.

Våre samarbeidspartnere