Nyheter

Festkveld i Iveland

Det var god stemning, og ei høgtideleg ramme kring tilskipinga, då Iveland Bondelag feira sin 150. åremålsdag sist laurdag

Årsmøte i Nortura 2015

- Landbrukssamvirkets suksess har alltid vært basert på å gjøre endringer i takt med omgivelsene og endrede rammevilkår. Her kan du lese Svebestad sin årsmøtetale i sin heilskap.

Timeplan for jordbruksforhandlingane

Ostetoll - ei avgjerande brikke i eit stort spel

Gledelig utvikling i landbrukets inntekter

Grunnlagsmaterialet for årets jordbruksoppgjør er nå klart. Landbruket henger fortsatt etter sammenlignbare grupper, men kan glede seg over en mer positiv utvikling enn de fleste andre.

Auka mjølketilførsel og høgare andel E-mjølk i Sør

Tilførslane av kumjølk i landet ved utgangen av mars var 409,4 mill liter, ein auke på 4,4 % i høve same tid i fjor.

Sosiale medier - og sosiale gutar

Det vart ein gild kveld då Agderkontoret inviterte tillitsvalde i Bondelaget, og trugne bondevener, til kurs i sosiale medier. På fyrste benkjerada sat to ihuga gutar. Båe kan sjå attende på strevsame dagar, og seine kveldar, i samband med tøffe oppdrag for den landsdekkjande kringkastingskanalen TV2. No satsar dei på meir sosiale medier. ( foto: finn aasheim )

20-års-plakettar i Sør

Det var i region Sør 26 bruk som oppnådde krava til 20 års-plakett for levert kvalitetsmjølk. Kravet er at det skal vera avrekna Elitemjølk i 20 av dei siste 22 åra.

Levende medlemsdemokrati

Samvirkes ferske medlemsundersøkelse viser, at vi i TINE må bli enda bedre på medlemsdemokrati. I TINEs nye eierområder, blir de nye eierutvalgene som skal erstatte regionstyrene svært viktige.

Gromsauen - Ove Myklebust

Under festmiddagen på NSG sitt landsmøte nylig blei Ove Myklebust invitert opp på scenen for å bli hedret med den gjeveste prisen til NSG. Prisen har fått det velklingende navnet "Gromsauen "

Vi vil produsere kvalitet ..

«Økonomer vil ta over gårdene våres, de kan ikke høste, mangler hår på brøstet», synger Pikekoret Ivar i låta «Norge trenger bonden».

Våren er komen til Austre Moland

Gardbrukar Erik Fløystad kosa seg i finveret tysdag denne veka ved å starte gjødsling av jordene heime på garden med kortreist og bærekraftig kyrelort. Han skal køyre ut heile 1200 tonn gjødsel i løpet av våren.

Landbrukstreff i Lyngdal

Norsk landbruksrådgiving Agder - og den kommunale samskipnaden "Ny giv for landbruket i Lyngdal" fyrer opp grillen på Vemestad i Lyngdal seinare denne månaden.

Et steg i riktig retning

Regjeringens forslag til endringer i tomtefesteloven gir bortfester og grunneier mulighet for å øke festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler. – Det er et steg i riktig retning sier ledeern i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Strid om Felleskjøp-medlemskap

Fylkesleiaren i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad, var utsending til årsmøtet i Felleskjøpet Rogaland Agder like før påske. Fløystad var aktiv i ordskiftet medan temperaturen steig både i tingsalen - og ikkje minst hjå einskilde av utsendingane.

Olav Lidtveit gjenvalgt som fylkesleder

Olav Lidtveit fra Bygland ble gjenvalgt som fylkesleder da Aust-Agder Nei til EU avholdt sitt fylkesårsmøte i Grimstad nylig. Lidtveit er også nestleder i Aust-Agder Bondelag.

Bondestand på Stoa lørdag!

Lørdag 28. mars stiller Arendal Bondelag opp utenfor Coop OBS på Stoa, med en sjarmoffensiv overfor forbruker. Det blir vafler, kaffe og kanskje noen Dexter-kyr å hilse på. Møt opp for en god bondeprat!

Melkeprodusenter hedret

Wenche Kleveland og Jarl Tisland fra Marnardal fikk tirsdag heder, ære og plakett for å ha levert Elitemelk i 20 år.

Leiarskifte i Vest-Agder Bondelag

Det er den 35 år gamle mjølkebonden frå Selandsdalen, Tor Erik Leland, som det neste året skal site i førarsetet hjå Vest-Agder Bondelag.

Hvor mange bønder trenger vi egentlig

Det er nok ett spørsmål som mange «vanlige folk» tenker for seg selv innimellom, men gjerne i en negativ setting, for eksempel under jordbruksforhandlingene.

Kjøt frå Lista til 3000 kroner pr. kilo

Natt til laurdag kom en kalv til verda i fjoset hjå Steinar Andreas Nilsen, et steinkast fra Lista fyr. Truleg er det ikkje nokon sensasjon om det frå tid til annan vert fødd ein kalv på Listalandet.Denne aktuelle kalven var likevel noko spesiell ..

De spiser av jordene mine!...

Med forfatteren (Elise Matilde Lund) sin tillatelse, gjengir vi med glede denne artikkelen som tidligere i uka er trykket i Klassekampen. Rolf Jakobsens tanker er fortsatt svært aktuelle!

Våren er komen - gulrøtene er i jorda

Kål, kålrot, blomkål og brokkoli er ferdig utplanta . Denne veka skal settepotetene i jorda. Våronna er i full gang i Søgne. På Ljosland - og i Brokke meldast det om mykje snø. Strålande tilhøve i skiløypa - og mykje truleg vert det sporsnø på sjølvaste nasjonaldagen.

Dramatiske endringer i mjølkekvoteordninga

Ei arbeidsgruppe, oppnemnd av Landbruks-og mardepartementet, leverte nyleg frå seg ein rapport som m.a. kan føre til store endringer i høve til gjeldande regelverk for omsetjing av mjølkekvoter. Fylkesleiaren i Aust-Agder bondelag ottast no for at mjølkeproduksjonen på store delar av Agder no kan gå "rett vest." (foto: øystein moi )

Fjøs med plass til 1000 sauer

Neste år kan et fjøs med plass til 1000 sauer stå klart i Lyngdal.  - Vi skal bygge ut med 3.000-4.000 kvadratmeter i Lyngdal. Vi trenger mer plass, sier Rutzen til Lister.

Hva er egentlig problemet med GMO?

I Norge er mange skeptiske til GMO, vi mener at det er bedre å være føre var, mens man i USA heller i retning av at det skal bevises at noe er farlig før det kan forbys. Problemet er imidlertid at da kan det være for seint.

Midlar til landbruksrelatert næringsutvikling i 2015

Innovasjon Norge disponerer 13,51 mill. kr til investering og bedriftsutvikling i Aust-Agder. I tillegg kjem låneramme som grunnlag for rentestøtte, 24,1 mill. kr

Gårdsarbeid skal hjelpe kreftpasienter

Godt, gammeldags gårdsarbeid kan være den beste måten å få kreftpasienter tilbake i god form etter behandling.

Gjer noke sosialt, tak ei velfortent pause

Gjer noke sosialt, tak ei velfortent pause - og syt for godt stell av både lekam og sjel. Bruk sunt bondevet.

Jordbruksforhandlingene 2015

Jordbruksforhandlingene starter når jordbruket overleverer sitt krav til staten den 24. april. Timeplanen legger opp til at forhandlingene skal være avsluttet fredag 15. mai.

Bondens inntekt

Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig en oversikt over bøndenes inntekt. Fylkeslederen i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad, har studert regnestykket og er kraftig provosert.

Åpent møte om gårdens viktigste ressurs

Ansvaret vokser, økonomien er pressa - og marginene blir stadig mindre. Det er av og til helt nødvendig å sette seg ned i lag med gode venner, med nettverket, og samtale om "de nære ting".

Nytt liv

Endelig er kalvinga i gang, vårens høydepunkt. Med forholdsvis konsentrert kalving i mars og april har jeg mange netter med avbrutt søvn foran meg.

Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden

Jeg gir meg ende over. Det er produsert enda en rapport i dette landet. Denne gangen er det , av alle ting, en produktivitetsrapport vi er beriket med. Praktikeren i meg vil gremmes over at en diger bunke med papirer kan kalles noe slikt.

Leiarskifte i bondelaget

Birte Usland, busett på garden Høye i Marnardal, har vore ein profilert leiar i Vest-Agder Bondelag sidan 2005. No har Birte funne tida mogen for å sleppe til nye krefter i det krevjande vervet som leiar for meir enn 1100 trugne bondevener i vestfylket.

Eit godt år for skogbruket på Agder

2014 ble et godt år for skogbruket i Agder. Stor etterspørsel etter sagtømmer både lokalt og på eksportmarkedet. Vi må tilbake til vinteren 2007-2008 for å finne et tilsvarende prisnivå på sagtømmer.

Innspel til jordbruksforhandlingene

Kalenderen syner mars månad. Det er vår i lufta på Sørlandet. Styret i Vest-Agder Bondelag er samla for å sameine sine djupe tankar og faglege innspel til dei komande jordbruksforhandlingene.

Dei kallar det livsglede

Årsmøte i Evje & Hornnes sauelag er så avgjort eit av mange sosiale høgdepunkt for den særs trivelege gjengen med ihuga og trugne sauebønder i nedre Setesdal.

Sporing av ulv

Lurer du på hvordan et ulvespor eller en ulveskit ser ut? Hvilken informasjon innmeldte spor og skit kan gi - og hva Rovdata bruker den til?

Rekordresultat for Felleskjøpet Rogaland Agder

2014-resultatet er det beste nokon sinne, melder Felleskjøpet Rogaland Agder, som føreslår 50 prosent auke i bonusen til eigarane.

Samling på Birkeland

Mer enn 30 bønder var samlet på Birkeland da Lillesand, Birkenes og Iveland Bondelag rigget til med bondekafe. Praten gikk lett og høyt i lokalet og tema varierte fra bord til bord. Her gikk det i melkekvoter, robot, foring, dyrehelse, bygning og gode historier.

Evjemoen - Naturligvis

Den årvisse mat - og landbruksmessa "Naturligvis" vert skipa til på Evjemoen i dagane 7. - 9. august. Dette året med eit heilt nytt messeområde. Hovudkomiteen er i full gong med å planleggje den store hendinga. Mange små brikkar i eit stadig større puslespel.

Bondens marked vert stadig meir populært

Bondens marked auka omsetninga med 11 prosent i fjor - og dei endelege tala syner at omsetninga landa på nærare 58 millionar kroner i 2014

Nye regler for SMIL-midler

Fra 2015 blir det endringer i ordningen for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Den viktigste endringen er at kun foretak som får produksjonstilskudd kan motta SMIL-midler. (foto: øystein moi )

Bøndene bør sjonglere med ballene

Bøndene bør sjonglere med rundballane for å få betre og meir jamt fôr, seier forskarane ved Bioforsk.

Inn på tunet - inn på Kjerlingland

Stein for stein he dei bygd opp sitt eige livsverk - sin eigen arbeidplass. Slektsgarden på Kjerlingland er i jamnleg utvikling. I 2014 vart dei heidra med BU - prisen i Aust Agder fylke. Onsdag denne veka var jentene på Kjerlingland vertskap for bondevener frå heile Sørlandet.

Meir sau i Vest-Agder

Eit treårig saueprosjekt har gitt betydeleg framgang og optimisme i sauehaldet i Vest-Agder. Dei tre siste åra har 43 sauebønder bygd nye sauehus eller fiksa på gamle for cirka 100 millionar kroner

Stormøte om sau

Aust-Agder Sau og Geit har tatt initiativ til prosjektet ”Ny giv i saueholdet 2015-2017”. Med seg på laget har Aust-Agder Sau og Geit Fylkesmannens landbruksavdeling, Bondelaget, Småbrukerlaget og Norsk landbruksrådgiving Agder og Setesdal.

Nortura siglar i medvind

Den landsdekkjande samyrkjeverksemda Nortura, med sine nær 19 000 eigarar, kan sjå attende på eit særs godt driftsår i 2014. Styreleiar Sveinung Svebestad styrer skuta med stø hand. Nortura he auka sin del av den norske daglegvaremarknaden med 1,3 prosentpoeng - til 48,7 prosent. Stort betre kan det truleg ikkje gjerast. (foto: øystein moi )

Betydelig resultatforbedring. Aktuelt med etterbetaling.

Konsernstyret i TINE vil overfor Årsmøtet innstille på en etterbetaling på 43 øre per liter levert melk i 2014. Etterbetalingen vil gi en samlet melkepris på 5,28 kroner per liter levert melk i 2014, en økning på 37 øre (7,5 prosent) fra 2013.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere