Nyheter

Kjøt frå Lista til 3000 kroner pr. kilo

Natt til laurdag kom en kalv til verda i fjoset hjå Steinar Andreas Nilsen, et steinkast fra Lista fyr. Truleg er det ikkje nokon sensasjon om det frå tid til annan vert fødd ein kalv på Listalandet.Denne aktuelle kalven var likevel noko spesiell ..

De spiser av jordene mine!...

Med forfatteren (Elise Matilde Lund) sin tillatelse, gjengir vi med glede denne artikkelen som tidligere i uka er trykket i Klassekampen. Rolf Jakobsens tanker er fortsatt svært aktuelle!

Våren er komen - gulrøtene er i jorda

Kål, kålrot, blomkål og brokkoli er ferdig utplanta . Denne veka skal settepotetene i jorda. Våronna er i full gang i Søgne. På Ljosland - og i Brokke meldast det om mykje snø. Strålande tilhøve i skiløypa - og mykje truleg vert det sporsnø på sjølvaste nasjonaldagen.

Dramatiske endringer i mjølkekvoteordninga

Ei arbeidsgruppe, oppnemnd av Landbruks-og mardepartementet, leverte nyleg frå seg ein rapport som m.a. kan føre til store endringer i høve til gjeldande regelverk for omsetjing av mjølkekvoter. Fylkesleiaren i Aust-Agder bondelag ottast no for at mjølkeproduksjonen på store delar av Agder no kan gå "rett vest." (foto: øystein moi )

Fjøs med plass til 1000 sauer

Neste år kan et fjøs med plass til 1000 sauer stå klart i Lyngdal.  - Vi skal bygge ut med 3.000-4.000 kvadratmeter i Lyngdal. Vi trenger mer plass, sier Rutzen til Lister.

Hva er egentlig problemet med GMO?

I Norge er mange skeptiske til GMO, vi mener at det er bedre å være føre var, mens man i USA heller i retning av at det skal bevises at noe er farlig før det kan forbys. Problemet er imidlertid at da kan det være for seint.

Midlar til landbruksrelatert næringsutvikling i 2015

Innovasjon Norge disponerer 13,51 mill. kr til investering og bedriftsutvikling i Aust-Agder. I tillegg kjem låneramme som grunnlag for rentestøtte, 24,1 mill. kr

Gårdsarbeid skal hjelpe kreftpasienter

Godt, gammeldags gårdsarbeid kan være den beste måten å få kreftpasienter tilbake i god form etter behandling.

Gjer noke sosialt, tak ei velfortent pause

Gjer noke sosialt, tak ei velfortent pause - og syt for godt stell av både lekam og sjel. Bruk sunt bondevet.

Jordbruksforhandlingene 2015

Jordbruksforhandlingene starter når jordbruket overleverer sitt krav til staten den 24. april. Timeplanen legger opp til at forhandlingene skal være avsluttet fredag 15. mai.

Bondens inntekt

Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig en oversikt over bøndenes inntekt. Fylkeslederen i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad, har studert regnestykket og er kraftig provosert.

Åpent møte om gårdens viktigste ressurs

Ansvaret vokser, økonomien er pressa - og marginene blir stadig mindre. Det er av og til helt nødvendig å sette seg ned i lag med gode venner, med nettverket, og samtale om "de nære ting".

Nytt liv

Endelig er kalvinga i gang, vårens høydepunkt. Med forholdsvis konsentrert kalving i mars og april har jeg mange netter med avbrutt søvn foran meg.

Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden

Jeg gir meg ende over. Det er produsert enda en rapport i dette landet. Denne gangen er det , av alle ting, en produktivitetsrapport vi er beriket med. Praktikeren i meg vil gremmes over at en diger bunke med papirer kan kalles noe slikt.

Leiarskifte i bondelaget

Birte Usland, busett på garden Høye i Marnardal, har vore ein profilert leiar i Vest-Agder Bondelag sidan 2005. No har Birte funne tida mogen for å sleppe til nye krefter i det krevjande vervet som leiar for meir enn 1100 trugne bondevener i vestfylket.

Eit godt år for skogbruket på Agder

2014 ble et godt år for skogbruket i Agder. Stor etterspørsel etter sagtømmer både lokalt og på eksportmarkedet. Vi må tilbake til vinteren 2007-2008 for å finne et tilsvarende prisnivå på sagtømmer.

Innspel til jordbruksforhandlingene

Kalenderen syner mars månad. Det er vår i lufta på Sørlandet. Styret i Vest-Agder Bondelag er samla for å sameine sine djupe tankar og faglege innspel til dei komande jordbruksforhandlingene.

Dei kallar det livsglede

Årsmøte i Evje & Hornnes sauelag er så avgjort eit av mange sosiale høgdepunkt for den særs trivelege gjengen med ihuga og trugne sauebønder i nedre Setesdal.

Sporing av ulv

Lurer du på hvordan et ulvespor eller en ulveskit ser ut? Hvilken informasjon innmeldte spor og skit kan gi - og hva Rovdata bruker den til?

Rekordresultat for Felleskjøpet Rogaland Agder

2014-resultatet er det beste nokon sinne, melder Felleskjøpet Rogaland Agder, som føreslår 50 prosent auke i bonusen til eigarane.

Samling på Birkeland

Mer enn 30 bønder var samlet på Birkeland da Lillesand, Birkenes og Iveland Bondelag rigget til med bondekafe. Praten gikk lett og høyt i lokalet og tema varierte fra bord til bord. Her gikk det i melkekvoter, robot, foring, dyrehelse, bygning og gode historier.

Evjemoen - Naturligvis

Den årvisse mat - og landbruksmessa "Naturligvis" vert skipa til på Evjemoen i dagane 7. - 9. august. Dette året med eit heilt nytt messeområde. Hovudkomiteen er i full gong med å planleggje den store hendinga. Mange små brikkar i eit stadig større puslespel.

Bondens marked vert stadig meir populært

Bondens marked auka omsetninga med 11 prosent i fjor - og dei endelege tala syner at omsetninga landa på nærare 58 millionar kroner i 2014

Nye regler for SMIL-midler

Fra 2015 blir det endringer i ordningen for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Den viktigste endringen er at kun foretak som får produksjonstilskudd kan motta SMIL-midler. (foto: øystein moi )

Bøndene bør sjonglere med ballene

Bøndene bør sjonglere med rundballane for å få betre og meir jamt fôr, seier forskarane ved Bioforsk.

Inn på tunet - inn på Kjerlingland

Stein for stein he dei bygd opp sitt eige livsverk - sin eigen arbeidplass. Slektsgarden på Kjerlingland er i jamnleg utvikling. I 2014 vart dei heidra med BU - prisen i Aust Agder fylke. Onsdag denne veka var jentene på Kjerlingland vertskap for bondevener frå heile Sørlandet.

Meir sau i Vest-Agder

Eit treårig saueprosjekt har gitt betydeleg framgang og optimisme i sauehaldet i Vest-Agder. Dei tre siste åra har 43 sauebønder bygd nye sauehus eller fiksa på gamle for cirka 100 millionar kroner

Stormøte om sau

Aust-Agder Sau og Geit har tatt initiativ til prosjektet ”Ny giv i saueholdet 2015-2017”. Med seg på laget har Aust-Agder Sau og Geit Fylkesmannens landbruksavdeling, Bondelaget, Småbrukerlaget og Norsk landbruksrådgiving Agder og Setesdal.

Nortura siglar i medvind

Den landsdekkjande samyrkjeverksemda Nortura, med sine nær 19 000 eigarar, kan sjå attende på eit særs godt driftsår i 2014. Styreleiar Sveinung Svebestad styrer skuta med stø hand. Nortura he auka sin del av den norske daglegvaremarknaden med 1,3 prosentpoeng - til 48,7 prosent. Stort betre kan det truleg ikkje gjerast. (foto: øystein moi )

Betydelig resultatforbedring. Aktuelt med etterbetaling.

Konsernstyret i TINE vil overfor Årsmøtet innstille på en etterbetaling på 43 øre per liter levert melk i 2014. Etterbetalingen vil gi en samlet melkepris på 5,28 kroner per liter levert melk i 2014, en økning på 37 øre (7,5 prosent) fra 2013.

Derfor er maten vår trygg

Trygg mat er livsviktig. Derfor tar ikke landbruket og matindustrien i Norge noen snarveier på veien mot høy mattrygghet.

Om «hvermansen» og bønder med fine verdier

Frank Sigvaldsen er leiar av Froland Bondelag. Ihuga bondeven, gardbrukar, ambulansesjåfør og ein omtykt skribent - stundom med ein kvass penn.

Aktivt Skogbruk – et viktig skogpolitisk virkemiddel i Aust-Agder

I 2014 var aktiviteten høy i Lillesand og Birkenes, og mange ungdomsskoleelever fikk ta skogbruk som valgfag.

Autorisasjon i plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Dagens gladmelding

Dagens gladmelding kjem frå den vidgjetne sauebonden Erling Brekkemoen frå Arendal. Erling he vore på fagmøte om sau, i Lyngdal, og kan melde om 81 tilhøyrarar. Av desse var halvparten i aldersgruppa under 40 år. - Eit uvanleg gildt møte, oppsummerer Brekkemoen på ei skurrete telefonline - frå sauefjoset heime på Brekka.

Mens vi venter på regjeringens konklusjoner

Landbruksministeren nevner igjen ordet kommunisme, om det faktum at det finnes områder der fellesskapets interesser settes foran enkeltindividets.

Grønt, økologisk og ekte

Det har vært et utrolig spennende og lærerikt år så langt, men også fint å se at gården livner til selv om det har vært enormt arbeidskrevende. Av og til har jeg vært så sliten at jeg ikke orker tanken på å gå ut, men når jeg først står i fjøset og hører lyden av fornøyde sauer som tygger, så er det fantastisk avslappende

Fagtur - sjølve limet i lokallagsarbeidet

Han ligg sjeldan på latsida, den gamle ringreven - og lokallagsleiaren, Odd Harald Reve på Lista. No tek han med seg 30 sambygdinger, yrkesbrør, på fagtur til nabofylket Rogaland. Ein tur med særs høg sosial faktor. - Det er dette som er sjølve limet i lokallaget, seier bondehøvdingen på Kviljo.

Innovativ så det susar

I debatten om lokal etableringsvilje og den politiske iveren etter å skape fleire nye arbeidsplassar, må TINE sitt meierianlegg på Byglandsfjord framstå som noko av eit mønsterbruk.

Setesdalssmør til heile landet

Tine Meieriet Sør sitt anlegg på Byglandsfjord startar i desse dagar produksjon av det nye Setesdalssmøret som i løpet av kort tid skal distribuerast til heile landet.

Vil ikke miste jordbrukssjefen

Jordbruksorganisasjoner i Lillesand ønsker ikke at jord- og skogbrukssjefen flyttes til Birkeland om Birkenes og Lillesand går sammen om tekniske tjenester.

Då bondehæren tok styringa i hovudstaden

Det var 20. mai, i året 2014, at tusenvis av bønder - og bondesympatisørar møttes til ei kraftfull politisk markering i hovudstaden. Me tillet oss eit aldri så lite tilbakeblikk. På fleire måtar ei historisk hending. Snart er det nye jordbruksforhandlinger. Våren er ei spanande tid på så mange måtar.

Fagtur med fylkeslaga

Fylkeslaga på Agder skipa til fagtur oppetter Setesdalen. Ei kulturreise i tankar, ord - og gjerninger. Ei heilt ny språkdrakt. Levande bygder, aktivt næringsliv, stuttreist mat - og umåteleg gilde folk.

Kommunepolitiker har meldt seg inn i Bondelaget

– Nå har jeg meldt meg inn i Bondelaget, for jeg vil ha fakta om den landbrukspolitikken som føres, slår Inger Turid Tonstad fast. Engasjerte politikere i Vennesla kommune tar alle midler i bruk ..

Søgne v.g.s.

Det er sjeldent elever ved en skole ber media om å få si noe om lærestedet sitt. På Søgne videregående skole vil de mer enn gjerne snakke om skolen. N247 var på Søgnetunet torsdag kveld og overvar et flott arrangement hvor potensielt kommende elever og deres foreldre kunne se hvordan skolen fungerer i praksis.

Beinveges frå Davos - til Folkets Hus

Han hadde stutt veg å gå til jobben denne dagen, leiaren i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. På hi sida av tunet, eit steinkast frå partihovudkvarteret på Youngstorget, venta 321 ihuga bondevener på den vidgjetne sosialdemokraten. I Folkets Hus var tida meir enn mogen for den årvisse kornkonferansen.

Vil ikke endre konsesjonslov

Et flertall av kommunene i Vest-Agder er negtive til endinger i konsesjonsloven. Det gleder bondelagsleder Birte Usland fra Marnardal. (foto: øystein moi )

Drenering i rekordfart

Storbonden i Søgne, Per Try, er ikkje redd for å gå nye vegar. I desse dagar er han i full sving med å drenere vasstrukne jorder i Søgne. I rekordfart.

Grønn framtid? Da er naturbruk noe for deg!

Torsdag 29. januar, kl. 17 - 20 åpner Søgne Videregående skole dørene for Vest-Agders ungdom. Alle som lurer på hva skolen kan tilby, og hva noen skoleår i Søgne kan føre til i framtida, er hjertelig velkomne. I gymsalen finner du bl.a. en stand med Bondelaget og Skogselskapet.

Ny videregående skole for Tvedestrandsregionen

Diskusjonen går friskt om hvor i Tvedestrand den nye videregående skolen i regionen skal lokaliseres.

Våre samarbeidspartnere