TINE hadde driftsinntekter på 21 473 millioner kroner i 2014. Driftsresultatet var på 1363 millioner kroner, som er en økning fra 948 millioner kroner i 2013. Forbedringsprosjektet Styrk og godt salg i TINE, Diplom-Is og Fjordland var hovedårsakene til betydelige resultatveksten.


foto: privat

– Vi har lagt bak oss et krevende arbeidsår, men også et år som har gitt selskapet vekst, ny fart og gode resultater. Vi har gjort grep som styrker lønnsomheten, men vi har fortsatt en vei å gå, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Hun viser til at det er flere årsaker til resultatveksten.
– Vi har hatt godt salg gjennom blant annet flere nye merkevarer fra TINE og vi har effektivisert driften og organisasjonen. Dessuten gjør datterselskapene våre det bra, sier Refsholt.

Et annet positivt element er at salget av pulverprodukter basert på myse har hatt en solid vekst sammenlignet med 2013.

Mens driftsinntektene ble på 21 473 millioner kroner i 2014, som var en økning fra 20 429 millioner kroner i 2013, ble driftsresultatet i 2014 på 1363 millioner kroner. Dette var en økning fra 948 millioner kroner i 2013.

TINE vil se på industristrukturen

Etter at forbedringsprosjektet Styrk ble lansert høsten 2013 er til sammen 15 av 17 definerte delprosjekter startet. Det er så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på over 400 millioner kroner. Dette er i tråd med tidsplanen og målene som er utarbeidet for prosjektet. I løpet av 2014 er det realisert en samlet forbedring på om lag 250 millioner kroner. Dette er realisert i forretningsområdet Meieri Norge.

Som en naturlig forlengelse av TINEs kontinuerlige forbedringsarbeid og et ledd i å styrke TINEs fremtidige konkurransekraft, har TINE besluttet å utrede fremtidig industristruktur for produksjonen av faste produkter.

Foreslår 43 øre i etterbetaling til eierne

Konsernstyret i TINE vil overfor Årsmøtet innstille på en etterbetaling på 43 øre per liter levert melk i 2014. Etterbetalingen vil gi en samlet melkepris på 5,28 kroner per liter levert melk i 2014, en økning på 37 øre (7,5 prosent) fra 2013.

Totalt i 2014 er det innmålt 1509 millioner liter kumelk, en nedgang på 16 millioner liter mot 2013. Den gjennomsnittlige fettprosenten for året var 4,17 prosent.


foto: Åse Ingebjørg Flateland