I bynære Bodhild Fjelltveitområder og tettbebygde strøk er det vanskelig å nå igjennom med jordverntanken. Lokallagene våre sender ofte merknad til høringer som angår jordvern, men når ikke alltid igjennom.

Bergen Bondelag har sendt inn mange merknader, og noen ganger får de gjennomslag. Denne gangen sa  kommunen ja til bygging i LNF-område, til tross for at arealet slås og brukes til fôr. En liten seier er at utbygger må ta vare på og flytte matjorden  slik at den kan brukes til jordbruksproduskjon et annet sted. Det kan være vanskelig å få dette til å fungere i praksis, sier leder i Bergen Bondelag, Bodhild Fjelltveit, og bekrefter at det er stort press på matjord i Bergen.

Les artikkelen i Bygdanytt