Landbruket gjer det vi kan for å unngå spreiing av smitte. Norges Bondelag har bestemt at alle fysiske samlingar med over 20 deltakarar som er planlagt fram til påske, vil verte avlyst eller utsett. Dette er også i tråd med nasjonale anbefalingar.

Sogn og Fjordane Bondelag har difor måtte utsette Seniorkurset, som skulle gå av stabelen 18.mars på Skei. Vi håpar på å kunne gjennomføre kurset til hausten istadenfor. Vi kjem attende med informasjon når ny dato er fastsatt.

Dersom du har spørsmål ring Birgitte på tlf.: 41 56 57 58