Påmelding til Open Gard gjer lokallaga ved å fylle ut dette SKJEMAET.  Det er mogleg å melde seg på i tidsrommet 15. mars til 15. april.  

27. august er peika på som den felles Open Gard sundagen, men det er mogleg for lokallaga å arrangere Open Gard på eit anna tidspunkt dersom lokallaga ynskjer det.

På Norges Bondelag sine temasider om Open Gard finn de all naudsynt informasjon

 

Ulike transportmidlar kan dukke opp på Open Gard.  Det mest vanlegeer aktivitetar med hest

Mat høyrer med - her frå Os i 2022

Aktivitetar og dyr er eit anna kjend element