Alle medlemmer med frukt- og grøntproduksjon i Hordaland får invitasjon til å bli med på Skype-møte.

Tid: Onsdag 29. april kl 19.00

Knut Bykjenes Hauso, nestleiar i Hordaland Bondelag, leiar møtet. Han har med seg Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag og advokat Jan Bangen frå Rekneskap og Juridisk Service hjå Norges Bondelag.

Kom gjerne med innspel på førehand på e-post til geir.totland@bondelaget.no. Det vert òg mogleg å komme med spørsmål og innspel undervegs i møtet.

Det vil vere mogeleg å koble seg til møtet på telefon, men vi vil på det sterkaste tilrå at de blir med via Skype for business på PC. For din eigen del vil vi anbefale headsett med mikrofon.

Vi sender ut lenke for oppkobling til møtet måndag 27/4. Det er mogeleg for alle til å teste oppkobling til møtet i god tid. Ein frå Bondelaget vil koble seg inn i møtet onsdag 29/4 kl for evt hjelp.

(Lenke til møtet kjem i ein e-post i byrjinga av neste veke)