Dette er kuvettreglane

  • 1. Hald avstand og gå utanom.
  • 2. Ikkje gå mellom dyra. torfe kan bli pågåande og skape farlege situasjonar.
  • 3. Ikkje gå bort til kalven, kua kan gå til angrep for å beskytte den.
  • 4. Hald hunden i band, men slepp den dersom kyrne kjem imot deg.
  • 5. Kjem kuflokken mot deg. Trekk deg roleg attende
  • 6. Viss du opnar ei grind - Lat ho att etter deg.   

Les også: Erstatningsansvar for skader forårsaka av dyr på beite.

Kuvettreglane skal først og fremst vere til hjelp for turgåarar som ikkje er vant til å omgåast storfe, men det kan også vere greit for andre å kjenne til at dei er utarbeidd.

Du kan tinge laminert plakat i nettbutikken til Bondelaget  eller du kan laste den ned her