Under møtet var det fokus på utvikling av Sandane som tettstad, befolkninga og urbane media si dekking av landbruket, utfordringane kring tørken og krisepakken. Ein ynskjer å prioritere å få større aktivetet i samstyret. Matamål og utviklinga av dette arrangementet var også diskutert.

 

Val

 

Kristen Grov vart vald til ny leiar for laget. Med seg i styre får han Hans Arne Lundestad, Kristen Olav Mardal, Ole Jens Grov, Nina Engelbrektson og Erlend Hamre. Som 1.vara vart Jan Atle Rauset vald, Aage Føleide vart vald til 2. vara og Kjell Dann Mardal vart vald til 3.vara.