Følg med på nettsida til Sogn og Fjordane Bondelag eller på facebook:
Me håpar kalenderen fell i smak!