- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Sogn og Fjordane Bondelag

Organisasjonssjef

Merete Støfring

Fyrstekonsulent

Marita Skeie

Rådgjevar

Birgitte Sunde Bjaanes

Fylkesleiar

Anders Felde

Rådgjevar

Hanne Lisbeth Nybø

 
 

Nyheter norges bondelag

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Våre samarbeidspartnere