Du finn meir informasjon om innspelsrunda mellom anna i denne artikkelen på Norges Bondelag sine sider:  Alle medlemer kan påverke

Studieheftet, spørsmål, videoar og anna kunnskap om årets innspelsrunde finn du på Norges Bondelag si heimeside

Vestland Bondelag gjennomfører digitale møte som ein oppstart til arbeidet.  Desse møta finn du kunnskap om i denne artikkelen:  Pangstart på innspel til jordbruksoppgjeret 2022

Har du innspel så nøl ikkje med å ta kontakt med lokallaget ditt.  Lokallaget har frist til 18. februar med å kome med sine innspel til fylkeslaget i førekant av årets oppgjer.