Vestland Bondelag ønskjer alle medlemmer velkomen til Pangstart på 2022

No er oppkøyringa i gang med førebuinga til årets jordbruksforhandlingar. Forventningane er mange, og ikkje minst – forventningane er ulike mellom medlemmene. På vanleg måte skal lokallaga gje Vestland Bondelag innspel m.a. på kva tiltak som skal vektast høgast gjennom studieopplegget FRAMFOR JORDBRUKSFORHANDLINGANE.

Som ei oppkøyring til dette arbeidet har vi gleda av å innby alle medlemmene i Vestland Bondelag til fire ulike temaseminar Meld deg gjerne på eit eller fleire av desse seminara. Sjå informasjon om påmelding nedst i saka.
 

Torsdag 6. januar 2022 klokka 18:00-20:00  Grøntproduksjonen

Velkomen ved styremedlemene i Vestland Bondelag Kari Sigrun Lysne og Knut Byrkjenes Hauso

Innleiingar ved:

 • Sigrun Pettersborg, assisterande næringspolitisk sjef i Norges Bondelag
 • Thor Johannes Rogneby, leiar i Grøntutvalet i Norges Bondelag

Spørsmålsrunde

 • Svarar ut spørsmål som er komne inn i førekant
 • Svarar ut spørsmål som kjem i møtet

Orientering om det vidare arbeidet med innspel til jordbruksforhandlingane


Måndag 10. januar klokka 19:00-21:00 Småfe/Sau

Velkomen ved styremedlemene i Vestland Bondelag Lars Bø, Ole Bjarne Hovland og Gry Ingvild Agjeld

Innleiingar ved:

 • Bodhild Fjelltveit, andre nestleiar i styret til Norges Bondelag
 • Jan Erik Fløtre, Nestleiar i Nortura SA
 • Andreas Wiese, leiar i Luster Bondelag og geitmjølkprodusent

Spørsmålsrunde

 • Svarar ut spørsmål som er komne inn i førekant
 • Svarar ut spørsmål som kjem i møtet

Orientering om det vidare arbeidet med innspel til jordbruksforhandlingane

 

Tysdag 11. januar klokka 09:00-11:00 Mjølk ku/geit/storfekjøt

Velkomen ved styremedlemene i Vestland Bondelag Kjersti Hjelmeland, Olav Myhr og Marianne Nordhus.

Innleiing ved:

 • Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelag
 • Helge Arne Espeland, konsernstyremedlem i Tine

Spørsmålsrunde

 • Svarar ut spørsmål som er komne inn i førekant
 • Svarar ut spørsmål som kjem i møtet

Orientering om det vidare arbeidet med innspel til jordbruksforhandlingane


Onsdag 12. januar klokka 19:00-21:00  Kraftfôrkrevjande produksjonar

Velkomen ved styremedlemene i Vestland Bondelag Anders Felde og Nils Magne Gjengedal.

Innleiingar ved:

 • Ole Nikolai Skulberg, Nortura
 • Elin Prangerød, Nortura

Spørsmålsrunde

 • Svarar ut spørsmål som er komne inn i førekant
 • Svarar ut spørsmål som kjem i møtet

Orientering om det vidare arbeidet med innspel til jordbruksforhandlingane

 

 • Påmelding: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/jordbruk
 • Det vert også mogleg å sende inn spørsmål i førekant av møta som du ynskjer deg svar på eller som du ynskjer vert greidd ut. 
 • Påmeldingsfrist: 4. januar.
 • Lenkje til møtet/møta du er meldt på vert sendt ut etter at påmeldingsfristen er ute.   
 • Møta vert gjennomført på Teams.