Studiearbeid

 • Tips en venn om denne siden

Studiearbeid i Bondelaget kan omfatte mange ulike tema. Ved å rapportere studiearbeidet som voksenopplæringstiltak/studiering får Bondelaget voksenopplæringstilskudd til arbeidet.

Jordbruksoppgjøret 2019 - Studie- og høringsarbeid

Studieheftet i forkant av jordbruksforhandling 2019 sendes til lokallaga i januar 2019 og kan også lastes ned her.

Husk fristen!

Studiearbeidet må avsluttes innen 15. februar. Lokallagsleder vil få en link på e-post fra Questback hvor det gis tilbakemeldinger fra lokallaget inn til fylket.

Vi ser fram til å få innspill og håper studiearbeidet gir opplæring og gode diskusjoner

  Studiering Lokallagshåndbok

  Alle i lokallagsstyret bør ha tilgang til Lokallagshåndboka som kan bestilles i nettbutikken. For lokallagsstyrer som ønsker å gjøre seg kjent med Lokallagshåndboka sammen, innholder boka studieplan med spørsmål til diskusjon. Studieringen er forhåndsgodkjent av Studieforbundet næring og samfunn. Rapportering av studiering gjøres gjennom studieforbundets webbaserte program, KursAdmin.

  Tilskudd og satser 

  For de som rapporterer digitalt gjennom KursAdmin er satsene som før: Kr 80,- pr. time når kurset har dokumenterbare kostnader. Alle kurs får et grunnbeløp på kr 500 uavhengig av kostnader. Timetilskuddet forutsetter at kurset har hatt dokumenterbare utgifter.

  For studieringer som "Jordbruksoppgjøret" og "Lokallagshåndbok" vil lokallaget motta grunntilskuddet på kr 500 per ring, lokallag som bruker KursAdmin får kr 10 per time i tillegg. Timetilskuddet går til Norges Bondelag til dekking av kostnader for studiemateriellet som laget mottar gratis.

  Regler for kurs/studiering

  For å få støtte skal:

  • kurset ha godkjent studieplan (det finnes godkjente planer for bl.a. "Jordbruksoppgjøret" og "Lokallagshåndbok")
  • tilbudet være offentliggjort for målgruppa
  • kurset vare minst 8 klokketimer
  • kurset ha minst 3 deltakere som har deltatt minst 3/4 av kurstimene
  • det føres frammøteliste
  • deltakerne få kursbevis
  • kursrapport og frammøteliste sendes til Studieforbundet næring og samfunn
  NB: Husk å rapportere alle ferdige kurs til Studieforbundet næring og samfunn
   

  Det godtas bare elektronisk rapportering gjennom KursAdmin.

  For mer informasjon om studiearbeid, kontakt:

   

  Dette skjer i Norges Bondelag

  Tirsdag
  10
  desember

  Styremøte

  Landbrukets hus
  Tirsdag
  10
  desember

  Styremøte

  Landbrukets hus
  Onsdag
  11
  desember

  Styremøte i BS (telefonstyremøte)

  Landbrukets hus

  Våre samarbeidspartnere