Studiearbeid

Studiearbeid i Bondelaget kan omfatte mange ulike tema. Ved å rapportere studiearbeidet som voksenopplæringstiltak/studiering får Bondelaget voksenopplæringstilskudd til arbeidet.

Jordbruksoppgjøret 2021 - Studie- og høringsarbeid

Høringssvar fra lokallaga må leveres innen 15. februar. Lokallagsleder vil få en link på e-post fra Questback hvor det gis tilbakemeldinger fra lokallaget inn til fylket.

Vi ser fram til å få innspill og håper studiearbeidet gir opplæring og gode diskusjoner.

Ønsker du å lære mer om landbrukspolitiske temaer? Opplæringsheftet i Landbrukspolitikk gir et godt grunnlag for de temaene som blir tatt opp i studiearbeidet. Last ned her.

   

  Praktisk informasjon om studiearbeidet

  Studieheftet foran jordbruksforhandlingene egner seg godt som studiering, enten for styret eller for flere i lokallaget. Arrangerer man studiering kan lokallaget få studiestøtte fra studieforbundet natur og miljø på kr. 100,- per kurstime. I tillegg har man rett på gratis leie av offentlig skolelokale til å gjennomføre kurset, og det er mulig å søke om tilretteleggingstilskudd dersom noen som ønsker å delta har behov for ekstra tilrettelegging.

   

  Krav til studiering

  For å kvalifisere for kurstilskudd må studieringen må være på minst 8 timer og ha minst tre deltakere som har deltatt på ¾ av kurstimene. Det er mulig å gjennomføre over en eller flere dager. Kurset må meldes til studieforbundet på forhånd (se nedenfor). 
   

  Skifte av studieforbund

  Bondelaget skiftet høsten 2019 studieforbund fra Studieforbundet Næring og samfunn til Studieforbundet natur og miljø. Det medfører noen endringer i tilskudd og rapporteringsrutiner. Målet er at det skal bli enklere for lokallaga å gjennomføre kurs og søke støtte til dette.

   

  Rapportering av studiering

  1. Før dere starter: Registrer studieringen hos Natur og miljø ved å fylle ut søknad her: https://www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknad. I søknaden oppgis studieplannummer 360 (Jordbruksforhandlingene).
  2. Rapportering av studiearbeidet: Studieforbundet sender over en epost med link til skjemaet «Rapportskjema på nett».
   • Legg inn brukernavn og passord: Brukernavnet er den epost-adressen du har brukt, mens passordet velger du selv. Senere kan du logge inn i systemet fra "Mine kurs" som er plassert øverst på nettsidene til Studieforbundet.
   • Deltakere: I rapportskjemaet registrerer du deltakerne med navn, adresse, fødselsår og kjønn, og dato og klokkeslett (start) for samlingene. Fremmøte på samlingene "hakes av".
   • Økonomi: I rapportskjemaet skal det legges inn opplysninger om eventuelle inntekter/utgifter (f.eks. kursavgift, kursmateriell osv.) og dugnadstimer. Programmet har en link for å skrive ut kursbevis til kursdeltakerne.
   • Når kurset er ferdig og rapportskjemaet er korrekt utfylt, kan det sendes inn til Studieforbundet ved å trykke på knappen «Signér og send inn».

   

  Snarest og senest 3 måneder etter siste kursdag må kurset være rapportert til Studieforbundet. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag halveres kurstilskuddet. Kurstilskudd overføres arrangørens konto normalt innen en måned etter at Studieforbundet har mottatt rapportskjema. Uriktige opplysninger på rapportskjemaet kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.

   

  Våre samarbeidspartnere