Lenke til påmelding

Samlinga er ope for bønder som ikkje bur i Voss Herad, men dei får sjølvsagt ikkje tilskot frå heradet. Samlinga er også støtta av midlar frå Statsforvaltaren i Vestland.