Ordninga med Miljøplan blei innført tidleg på 2000-talet som eit samarbeid mellom det offentlege og bondeorganisasjonane. På den tida blei dei arrangert mange kurs i regi av bøndene sjølve. Forsøksringane var med som lærarar den gongen. I tillegg til kurs blei det laga mange planar enkeltvis ved hjelp av rådgjevar, eller bøndene lagde plan sjølve. Det var då det blei uttala at ein ikkje trong å gå i barnehage for å få bruke fargeblyantar.   Utviklinga har gått sin gang. Miljøplanane blir forelda, og fokus kan fort bli retta andre stader. Miljøplanen er ikkje ein statisk plan som er laga ein gong for alltid. Gjødslingsplanen skal fornyast, sjekklista og sprøytejournal skal fyllast ut kvart år m.m. Planen skal omfatte alt areal som blir søkt produksjonstilskot på. Medlemar i samdrifter som søkjer produksjonstilskot kvar for seg, skal ha eigne miljøplanar.

Program for dei planlagte kursa