Hordaland Bondelag får innspel både frå lokallaga og landbruksorganisasjonane. Fylkesstyret ser igjennom alle innspel, og saman med administrasjonen syr dei saman ei uttale som sendast til Norges Bondelag.

For å få oversikt over landbrukspolitikken og viktige tema, kan lokallaga gjennomføre ein studiering med studiemateriell laga av Norges Bondelag.

Kvart år inviterar Hordaland Bondelag landbruksorganisasjonane til drøftingsmøte om forhandlingane. Møtet er i regi av Samarbeidsrådet for landbruk i Hordaland og Sogn og Fjordane. Organisasjonane sender skriftlege innspel til bondelaget i etterkant av møtet.

Møtet i år var på Landbrukstunet onsdag 5. februar. Det møtte representantar frå Hordaland Sau og Geit, Norsvin, Fjørfelaget Vest og Nortura.

Organisasjonane samla til diskusjon i fjor