Både banksjef Arvid Andenæs og meieriestyrar Torkhild Heieren står på innleiarlista på Nordfjord Hotell.  Det same gjer styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag Nils Magne Gjengedal.   Fokuset vil vere på korleis ein kan oppretthalde dagens produksjon og auke denne samstundes som ein gjennom investeringa kan greie å sikre ein god økonomi.

Her finn du heile programmet for møtet.