10. november hadde Høyanger Bondelag årsmøte i Bjordal, der stilte omlag 15 personar.  

Møte vart leia av leiar Per Johan Brekke. 

Både årsmeldinga og rekneskapen vart gjennomgått og godkjent. 

Deretter vart ulike tema diskutert, mellom anna momsgrensa, lausdriftskravet og luftekravet. Vidare vart det diskutert sau. Ei stor utfordring i sauehaldet var gjerdehald. Laget lurte på om bondelaget i fylket kunne setje meir fokus på det. 

Elles var det val,  Per Johan Brekke held fram som leiar for laget.