Leiar Renate Rendedal

 

Årsmøte i Balestrand bondelag vart halde i Vetlefjorden, heime hjå leiar Renate Rendedal. Der møtte 10 personar.

Årsmeldinga viste eit bra lag med med aktivitetar i nærmiljøet.

Vidare vart rekneskapen lagt fram og godkjent.

Under møte vart ulike aktuelle tema diskutert, mellom anna momsgrensa. 

Renate Rendedal tok attval som leiar.