Årdal Bondelag hadde årsmøte samstundes med Lærdal Bondelag.  Hovudsaka i møtet var drøfting av eventuell samanslåing med Lærdal Bondelag.  Styret fekk i oppdrag frå årsmøtet å jobba videre med saka for ei eventuell samanslåing hausten 2020.

Staute karar frå Årdal kommune f.v. Erik Skogli, Ole Bjarne Hovland og Per Bjørkum