Medlemskveld 5. februar

  • Tips en venn om denne siden

Vil du vite mer om landbruksforhandlingene? Hvilke utfordringer og muligheter ser vi med den nye regjeringa? Trenger vi en gjennomgang av markedsreguleringa? Hva er viktig for oss bøndene i Verdal at blir vektlagt under årets jordbruksforhandlinger? Ta turen til Leksdalsmelk samdrift og være med i diskusjonen!

PROGRAM

19.30 Velkommen v/leder Liv Guri Kvello

19.35 Verdiskaping og trender i Verdalslandbruket v/  Anne Grete Rostad, styret Verdal landbrukslag

19.45 Ny regjering— nye utfordringer og nye muligheter? Alt må vel ikke være som det har vært? V/ Borgny Grande, nesteleder N-T bondelag

Tema som vi kommer innom:

Hva er de politiske skillelinjene mellom Soria   Moria og Sundvoll-plattformen? Hvorfor er det   viktig at vi beholder jordbruksavtalen? Hvordan  foregår forhandlingene, og hva regulerer de   egentlig? — er det et spill for galleriet, eller har det mening? Har dagens markedsregulering behov for en gjennomgang?

20.45 Kaffe og vaffel

21.00 Diskusjon

Hva må N-T Bondelag bringe inn til forhandlingene for at vi i Verdal skal nå målet om økt         matproduksjon? Hva er viktig for oss?

22.00 Vel hjem

Programmet kan og lastes ned her

 

Blir det Åpen Gård i 2016 i Verdal?

ETTERLYSNING!

Verdal Bondelag ønsker å komme i kontakt med vertsgård

Våre samarbeidspartnere