"Mest klok - lite skadet" er et samarbeidsprosjekt mellom Levanger og Verdal kommune, og Levanger og Verdal Landbruksforum. Målet med prosjektet er å legge til rette for at gårdbrukeren kan mestre - og i større grad unngå kriser. Dette gjøres gjennom tett samhandling mellom landbruksnæringa, kommunen og andre aktører relevante for en bonde i krise.

Hva er en krise? Hvem gjør hva når krisen oppstår - og hvem vet hvem som gjør hva? Hvordan samhandler man best for å unngå at kriser oppstår? Dette er spørsmål prosjektet skal gi svar på.

Bakgrunnen for prosjektet er de stadige hyppigere og mer omfattende krisene i landbruket, som trekker i motsatt retning av ønsket utvikling – eksempelvis et utfordrende klima, smittsomme dyresykdommer som LA-MRSA og dyretragedier.

Krisene har store konsekvenser for både individ og samfunn, er svært utfordrende for bøndene og har stor betydning for utviklingen av landbruksnæringa og lokalsamfunnet. Dette må vi gjøre noe med!

Vi gleder oss til å høre mer om dette viktige prosjektet.

Kom på årsmøtet fredag 28. oktober kl 19.30 på Ørens Meieri. 

Det vil bli servering og Bondepub etter årsmøtet.