Årsmøte i Verdal Bondelag 28. oktober

Ørens Meieri kl 19.30

Info av prosjektleder Marthe Leistad Bakken før årsmøtet begynner. 

Levanger og Verdal Landbruksforum har satt i gang prosjektet «sammen i kriser- mest klok lite skadet». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Levanger og Verdal Landbruksforum og kommunene i Verdal og Levanger. Prosjektet skal styrke motstandsdyktigheten i landbruksnæringa og utvikle ny kunnskap og nye løsninger for forebygging og håndtering av biologiske, klimatiske og mekaniske og sosiale kriser i landbruket. 

Årsmøtesaker:

Sakliste

Årsmelding

Arbeidsplan 2016/2017

Regnskap 2015/2016 (blir lagt frem i årsmøtet)

Budsjett 2016/2017 (blir lagt frem i årsmøtet)

Valg

Etter årsmøtet blir det bondepub. Åpent for alle. 

Velkommen! :)