NYTTÅRSHILSEN 2016

Verdal Bondelag ønsker alle sine medlemmer et aktivt og engasjerende nytt år, med mange spreke medlemsaktiviteter!

Ambisjonen vår om å være et aktivt lokallag, som skal ta tak i lokale saker som har betydning for bondenæringa i Verdal, er fortsatt tilstede. Det siste året har vært et meget aktivt år og det har vært kjempemoro å sitte i styret.

Vi fortsetter å prøve nye ting. I august stilte vi opp på Øras Dager i Moparken. Blant annet helgrillet vi gris fra Trøndersopp, som vi solgte i potetkake med tilbehør. Inntektene gikk uavkortet til barneavdelingen til Levanger sykehus. Leder Anton Lund overleverte pengene (2000 kr) like før jul og de ble tatt veldig godt i mot. 

Vi jobber fortsatt med å holde politikerne «varme i trøya», med både møter på kontoret og i fjøset. Det har vi lyst til å fortsette med.

Vi er helt overveldet over responsen på Åpen Gård, med rundt 800 besøkende for tredje året på rad!

Vi synes det er veldig stas å få vise det mangfoldet landbruket i Verdal har, og Åpen Gård er en kjempefin arena til det.

Kanskje kjenner du til en gård som vi kan spørre? 

Eller kanskje en av dere som allerede har arrangert har lyst å kjøre det et år til?

Vi venter i spenning..

 

Vedlagt følger årsplan for 2016!

…Og følg oss gjerne på Facebook ”Verdal Bondelag” eller nettsidene til laget på bondelaget.no (under Nord-Trøndelag, lokallag)

Dersom du ikke får info på sms fra oss, men ønsker det, ta kontakt med Liv Guri Kvello (mob: 45 42 30 80) så ordner hun det.

 

Aktivitetsplan 2016

Hva

Når

Detaljer

Bondepub

Februar

Uformell, sosial samling

Norges Bondelags aksjonsuke

Mars/april

 

Møte i forbindelse med jordbruksforh.

Mars/april

 

Politikerdag

April

Samling av politikere i Verdal for et bedre innsyn i landbruket

Øras Dager

August

Vi stiller på martnan for en dag med lokalmat, matservering, barneleker

Åpen Gård

August/september

Styret vil gjerne arrangere Åpen gård også i 2016.

Ta kontakt med noen i styret om du/dere kan tenke deg å være arrangør for et positivt og trivelig arrangement.

Bondepub

Oktober

Uformell samling, nærmere info på sms, hjemmesiden og facebook

Årsmøte

Oktober

 

 

Ikke tidfesta aktiviteter

Hva

Når

Detaljer

Kjøtt i skolen

Vår

Vi stiller opp og parterer gris/sau i ungdomsskolene

Besøk til nye bønder

Hele året

Grendekontakt og en fra styret besøker ny-overtatte gårder og ønsker velkommen inn i landbruket i Verdal, i samarbeid med kommunen

 

Hilsen styret i Verdal Bondelag

Anton Lund

Anne Grete Rostad

Leif Johan Berg

Eirik Skjørholm

Trond Høknes

Liv Guri Kvello