Høyre og Senterpartiet møtes på Stiklestad - kommer bondehæren?

  • Tips en venn om denne siden

Debattmøte om matproduksjon og landbrukspolitikk på Stiklestad Nasjonale Kultursenter mandag 4. februar kl 19.00. Ola Borten Moe og Svein Flåtten innleder og møtet er åpent for alle interesserte.

Ola Borten Moe og Svein Flåtten kommer til Stiklestad mandag 4. februar. Da arrangerer Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag åpent debattmøte om matproduksjon og landbrukspolitikk.

 

I Stortingsmeldingen om mat og landbruk er det en målsetting å øke matproduksjonen med 20 prosent de neste 20 årene. I Trøndelag har vi som mål å klare 30 prosent.

Er det mulig å øke matproduksjonen i oljenasjonen Norge, og er Høyre enig i målsettningen om økt matproduksjon? I så fall, hvilken politikk vil de føre for å oppnå dette?

Blir det Åpen Gård i 2016 i Verdal?

ETTERLYSNING!

Verdal Bondelag ønsker å komme i kontakt med vertsgård

Våre samarbeidspartnere