Invitasjon til regionmøtene er sendt på epost til lokallagslederne 13. januar med frist for påmelding 20. januar.

Prorgram for møtet:

Kl. 11.00 Velkommen og presentasjon av deltakere v/møteleder

Landbrukspolitikk

  • Næringspolitisk program
  • Jordbruksforhandlingene
  • Nedskalering melk/Høring kvoteleie
  • Diverse

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 12.30 Åpen post

Kl. 13.30 Organisasjonsarbeid

  • Trøndelag Bondelag – hva nå?
  • Dyrevelferd og dyrehelse
  • Rovdyr
  • Lokalpolitisk arbeid
  • Diverse

Kl. 15.00 Slutt