Invitasjon til regionmøtene er sendt på epost til lokallagslederne 13. januar med frist for påmelding 20. januar.

Program for møtet:

Kl. 19.00    Kveldsmat

Kl. 19.30    Velkommen og presentasjon av deltakere v/møteleder

Landbrukspolitikk

  • Næringspolitisk program
  • Jordbruksforhandlingene
  • Nedskalering melk/Høring kvoteleie
  • Diverse

Kl. 20.30    Åpen Post

Kl. 21.00    Organisasjonsarbeid

  • Trøndelag Bondelag – hva nå? 
  • Dyrevelferd og dyrehelse
  • Rovdyr
  • Lokalpolitisk arbeid
  • Diverse

Kl. 22.00    Slutt