Regionmøte 2021 - Region Trondheim

Tirsdag
02
feb
Digitalt på Teams
19:00 - 22:00

For lokallagene Strinda, Byneset, Tiller og Leinstrand, Klæbu, Melhus, Hølonda, Skaun, Malvik

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere