På grunn av koronautbruddet og smittesituasjonen valgte Trøndelag Bondelag å avlyse det planlagte årsmøtet 16.mars.
Styret i Trøndelag Bondelag har derfor valgt å gjennomføre årsmøtesakene elektronisk over Questback, torsdag 2. april, mellom 09.00- 12.00