Saksliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent og to til å underskrive protokoll

5. Årsmelding

6. Regnskap

7. Navnendring til Heim Bondelag

8. Innkomne saker

9. Arbeidsplan for kommende år:  

  • Hjorteforvalting
  • Drikkevannskilde

Du kan laste ned hele programmet.