Ekstremværet Ingunn medfører vind opp i sterk storm og orkan på kysten.

Vi anbefaler følgende forberedelser:

  • Ta inn eller sikre løse gjenstander/utstyr
  • Sikre at porter, dører og vinduer er godt lukket
  • Klargjøre nødstrømaggregat (sjekke om virker, nok drivstoff) med tanke på mulig langvarig strømbrudd
  • Vann ti ldyrene hvis vanntilførsel er avhengig av strøm
  • Lading av telefon, pc og annet utstyr

Skulle du bli stående i en situasjon der tak eller andre deler av bygning/driftsbygning blåser av, ring brannvesenet hvis det er behov for hjelp til evakuering av dyr. Ring kommunen for å varsle om hendelsen. Ikke opphold dere ute hvis materialer/takplater og annet blåser av gårde.

Beredskapsmyndighetenes klare råd er å holde seg inne. Men vi vet at dyr må ha stell og at mange bønder også har brøyteberedskap. Vi har ingen bønder å miste - så bruk sunt og godt bondevett i avgjørelser for hva som må gjøres og ikke under uværet. 

Til lokallagsstyrene våre: Vær ekstra oppmerksom på at hendelser rapporteres til kommunen. Fylkeslaget er tilgjengelige hvis det er behov og vi ønsker gjerne å høre om hendelser og erfaringer i etterkant. 

varsom.no finner du oppdatert informasjon om været og farevarsler.