Trøndelag Fylkeskommune har bevilget midler til bedriftsintern opplæringsmidler for bruk overfor sesongarbeidere som tidligere ikke har jobbet i landbruket. Trøndelag Bondelag står som ansvarlig søker av midlene, og har inngått avtale med Frosta Avløserlag som vil håndtere det praktiske rundt ordningen.

Det er etablert et opplæringsprogram på til sammen 10 timer hvorav 3 timer er avsatt til undervisning på skype/teams i regi av NLR. Dette er 1 time med hygieneopplæring og 2 timer HMS. Arbeidstaker må delta på minst ett av kursene for å være berettiget til støtte. De øvrige 7 timene er internopplæring på arbeidsplassen i regi av arbeidsgiver. Arbeidsgiver står fritt til å organisere denne opplæringen.  

Gårdbrukeren/arbeidsgiveren får innvilget kr. 1.250,- pr. sesongarbeider som ikke tidligere har jobbet i landbruket. Til fratrekk kommer kr. 300,- for hygienekurset eller kr. 500,- for 3-timerskurs.

For mer informasjon og registrering av nye sesongarbeidere kontakt Frosta Avløserlag: ingvild.hjelde@frosta.kommune.no  Telefon: 986 42 812