En sikker matforsyning krever et landbruk over hele landet, og at jorda brukes til det den er best egnet til. Gjeldende jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020, og det må derfor fastsettes nye målpriser. Det er viktig for bondens forutsigbarhet for produksjonen framover.

Det Bondelaget har jobbet for tidligere, står fortsatt fast.

  • Vi vil ha et landbruk med aktive bønder over hele landet, på gårder av ulik størrelse.
  • Vi vil at jorda skal brukes til det den er best egnet til; mest grønnsaker og korn i kornområdene, og gras og husdyr der det egner seg best.
  • Vi vil gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig.
  • Stortinget har bedt om økt planteproduksjon. Det ønsker vi å levere på.
  • Når vi snakker forutsigbarhet og rammer for bonden, så handler det om jordbruksavtale for 2021 og målpriser som vil gjelde fra 1. juli.
  • Det vil være et grunnlag for at vi går i forhandlinger, og det legges opp en strategi for best mulig resultat.
  • Når vi snakker forutsigbarhet og rammer for bonden, så handler det om jordbruksavtale for 2021 og målpriser som vil gjelde fra 1. juli.

Forhandlingsutgangspunktet er krevende fordi vi må ivareta et langsiktig og forutsigbart mål for landbruket, og det er samtidig nødvendig å sikre at den akutte situasjonen ikke medfører store tap for enkelte produsenter/produksjoner.

På bondelagets hjemmeside finner dere mer informasjon om jordbruksforhandlingen
Norges Bondelag

Trøndelag Bondelag sitt innspill før årets jordbruksforhandlinger