Det foregår en storstilt utbygging av bredbåndsfiber over hele fylket av forskjellige bredbåndsaktører.  - Vi opplever at framlagte forslag til kontrakt mellom utbygger og berørte grunneiere varierer mye, og at enkelte avtaler har så mange åpenbare svakheter at Trøndelag Bondelag ikke kan anbefale våre medlemmer å skrive under disse, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker.

Trøndelag Bondelag har blant annet hatt dialog med NTE om deres bredbåndsavtale, men ikke lykkes å få inn viktige betingelser som gjør at vi kan anbefale våre medlemmer å skrive under den avtalen. Dette beklager vi, men NTE har avvist invitasjonen vår om nye drøftinger forteller rådgiver i Trøndelag Bondelag, Leif Hjulstad.

Det er opp til den enkelte grunneier å vurdere om en ønsker å skrive under en avtale fra et utbyggingsselskap.  Vi oppfordrer imidlertid våre medlemmer til å bruke Norges Bondelag sin standardavtale, enten slik denne fremstår, eller bruke den som grunnlag for en lokal avtale. Vår anbefaling er at en avtale må minimum sikre grunneieren dekking for ulemper og tap under etableringen, og ved eventuelle utbedringer, sier Hjulstad. - Videre må den sikre grunneierens mulighet til normal drift og drenering av dyrkajord, det vil si at kabelen må graves så dypt at den ligger under drenering på normal dybde. Det må videre avtalefestes at det er utbyggers plikt til å sikre at gravingen ikke sprer smitte av jordbåren plantesjukdom og frø og røtter fra fremmede og uønskede arter.

Her finner du som medlem i Norges Bondelag standardavtaler 

https://www.bondelaget.no/min-side-login/