Det forventes stor aktivitet i kornåkrene neste uke hvis værprognosene slår til. Etter en lang periode hvor det har vært umulig å komme seg ut på åkeren, er det fullt forståelig at bøndene ønsker å komme igang så raskt som mulig. Slik det vurderes pr. i dag vil det bli store utfordringer for kornmottaka hvis det leveres mye rått korn. Fylkesmannen sammen med Trøndelag Landbruksrådgivning, kornmottaka og Trøndelag Bondelag har derfor i dag sendt brev til kommunene med henstilling om å videresende dette til alle kornprodusenter. I dette brevet oppfordres bøndene til å vente med treskingen til kornet har fått tørket noe mer i åkeren. Likeså oppfordres bøndene til å ta i bruk tørkekapasitet på eget bruk, og undersøke om det finnes ledige tørker i nærområdet. Det er nødvendig med en felles innsats hvis vi skal få berget kornet på de rund 300.000 da som står utresket i Trøndelag.

Kornbrev