Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Det er et svar på jordbrukets krav om å øke inntektsmulighetene, redusere inntektsgapet til andre grupper og sørge for nødvendige investeringer.

– Tilbudet gir ingen mulighet til å tette noe gap i inntektsforskjellen med andre grupper.  Det gir heller ingen mulighet til å løfte produksjoner som henger etter inntektsmessig, sier fylkesbondelagsleder Kari Åker

Staten tilbyr i underkant av 500 mill i overføringer som fordeles flatt. Det betyr at staten ikke ønsker å bidra til å utligne forskjeller mellom bruksstørrelser, distrikt eller produksjoner. Staten ønsker heller ikke å øke målprisen til et nivå som markedet er villig til å betale. En lavere målpris enn markedet er villig til å betale betyr lavere terskel for import.

Statens totale tilbud til bøndene er på 962 millioner kroner, mens jordbrukets krav var 2,1 milliarder.

– I kravet ber vi om et kraftig inntektsløft, og det blir ikke svart ut. Tilbudet reflekterer ikke det økonomiske alvoret, reduserer ikke inntektsavstanden til andre grupper, og er for svakt til å skape framtidstro i landbruket, sier Åker

Vi skal selvfølgelig gå gjennom tilbudet grundig, men vi ser det som svært krevende med de forventninger som landbruket har. Dette er forventninger som er skapt gjennom et kraftig grasrotopprør som synliggjøres gjennom bondeopprøret som har bred støtte fra store deler av befolkningen og politikere.

Jordbrukets krav i legger opp til en flerårig investeringspakke, for å møte kravet om løsdrift for alle storfe fra 2034. Dette er krav som er fastsatt av regjering og storting gjennom blant annet kravet til løsdrift i melkeproduksjon innen 2034. Regjeringa møter ikke dette, og parkerer med dette framdriften i dette arbeidet.
– Tilbudet har ikke tatt inn over seg hvor stort behovet for investeringer i melk- og storfefjøs er. I realiteten vil dette være en nedbygging av små og mellomstore bruk, sier en skuffet Fylkesleder.

Vi er svært bekymret for hva dette betyr for landbrukets tro på framtida. Personlig er jeg utrolig skuffet over at Regjeringa ikke synes å ta inn over seg alvoret som næringa står ovenfor. Dette viderefører en politikk som skaper avskalling og nedlegging av distriktslandbruket, sier Kari Åker.