Det har over lenger tid vært overskudd av egg, og både Bondelaget og Nortura har vurdert ulike løsninger.  Tilbake i august 2022 gikk Bondelaget og Nortura sammen ut og fortalte om et felles mål om løsninger og frarådet samtidig nyetableringer.  "Det har vært krevende å finne løsninger som er treffsikre nok og som samtidig gir nødvendig smidighet for å møte endringer i markedssituasjonen" sier Tove Schult

Det har gjennom lang tid vært stor bekymring for markedssituasjonen for egg, både hos produsentene og hos organisasjonene. I september 2022 ble det kjent at Omsetningsrådet hadde vedtatt nye markedsreguleringstiltak i tillegg til daværende tiltak om å regulere ut 3800 tonn egg av markedet. Mer egg skulle brukes til fôr, og mer markedsføring skulle bidra til økt salg. Det kraftigste tiltaket var nytt: Frivillig ordning for midlertidig opphold i eggproduksjonen, som innebar at eggprodusenter får kompensert for å la hønsehuset stå tomt i 12 måneder.

Det nye forslaget fra næringen er:

  • Vi skal ha en lønnsom eggproduksjon for produsentene, nå er situasjonen kritisk.
  • Det er i alles interesse at vi ikke produserer mer egg enn det er behov for i markedet, både for dyra, bønder og forbrukere.
  • Vi (Bondelaget, Småbrukarlaget og Nortura) ønsker nå dialog med landbruksministeren for å igangsette et arbeid med produksjonsregulering i eggsektoren.
  • Vi har et felles forslag med Nortura om å innføre en to-delt omsetningsavgift som sikrer langsiktig markedsbalanse i framtida. Det skal være attraktivt å drive og kunne etablere seg med eggproduksjon i framtida.
  • Forslaget om en to-delt omsetningsavgift med venteliste, vil bety at nye eggprodusenter (kun) kan etablere seg når det er behov for mer egg i markedet.

 Trøndelag har en relativt stor eggproduksjon hvor aktørene har vært utålmodig på å finne gode og langsiktige løsninger for å tilpasse produksjonen til hva markedet etterspør. Vi hilser dette initiativet velkommen og håper dette kan være med å styrke inntektsgrunnlaget for de som produserer egg, avslutter Tove Schult