Regnskapskontorene som har samarbeidsavtale med Bondelaget, holder seg oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I år er det 65 deltagere samlet på Gaustablikk Høyfjellshotell 25. og 26. oktober.

Foreleserne er advokat Jan Bangen, fagsjef for kurs i Norges Bondelag, og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS, samt tidligere rådgiver i Norges Bondelag. Deltagerne skal igjennom skatte- og avgiftsopplegget for 2018, aktuelle dommer og uttalelser, trygd (herunder rettigheter under svangerskap, fødsel og sykdom), årsoppgjør, beskatning ved tomtesalg og bolig, forvaltning av utmarksressurser – foretaksformer, merverdiavgiftsspørsmål og statsbudsjettet 2019. I tillegg skal Knut Olav Omholt, rådgiver HMS i Norsk Landbruksrådgiving, fortelle om hvordan regnskapskontorene kan møte bønder i krise.

Skattekurset er også en mulighet for ansatte på regnskapskontor å dele erfaringer med andre i fylket.

Se oversikt over regnskapskontor i Telemark med bondelagsavtale.


Vakre omgivelser for årets skattekurs.