Staten har i dag lagt fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har ei ramme på 3,3 milliarder kroner. Bondelagets krav var på 6,9 milliarder kroner.

  • Tilbudet er skuffende lavt, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland. - Mange vil fortsatt være i tvil om de skal fortsette som bønder eller bli bønder. Tilbudet bidrar heller til å forsterke tvilen blant bøndene i Telemark enn å fjerne den.  Det er synd, ikke minst for landets fremtidige evne til matproduksjon og selvforsyning av matvarer, understreker Flatland. 

Staten har lagt fram et tilbud hvor de viser vilje til å redusere inntektsgapet noe. Det er bra, men avstanden til andre grupper vil fortsatt være veldig stor med dette tilbudet. Statens ramme bidrar til reduksjon av inntektsgap med 40 000 kr. pr. årsverk. I kravet fra Norges Bondelag ble det lagt opp til en reduksjon med 120 000 kr. pr. årsverk. Avstanden er med andre ord betydelig.

  • Jeg er bekymret for det signal dette tilbudet sender til de som er bønder i dag og de som ønsker å bli bonde, sier Trude Flatland, leder i Telemark Bondelag. – Konsekvensen kan være at flere vil gi seg som matprodusenter. Forskjellen på krav og tilbud utgjør en stor forskjell for bonden, og om unge tør å ta steget inn i næringa, understreker Flatland.

Tilbudet fra staten imøtekommer Norges Bondelag på noen punkter, blant annet på punktet om kompensasjon for mindre inntekt i 2023 enn det fjorårets oppgjør la til grunn. Det er og bra at tilbudet legger opp til inntektsmessig lik utvikling i kroner som andre grupper.

Trude Flatland legger imidlertid vekt på at tilbudet er for svakt både på melkeproduksjon og for andre grasetende husdyrslag. Flatland understreker at dette er viktige produksjoner som utnytter våre naturgitte forutsetninger til produksjon av matvarer som er viktige for landets selvforsyning.

  • Oppsummert er det først og fremst helt nødvendig med mer penger inn i forhandlingene, slik dette fremstår nå er dette for dårlig, poengterer en skuffet Trude Flatland.

Norges Bondelag vil bruke de nærmeste dagene til å vurdere om det er grunnlag for å gå i forhandlinger med staten.