Nyheter

Nyheter fra og for landbruket i Telemark og Vestfold - gå til www.grontfagsenter.no

Spørreundersøkelse

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ønsker å få kartlagt status og få signaler på forventninger i framtida om overgangen fra båsfjøs til lausdrift.

Kornproduksjonen i randsonen må styrkes

Det er et mål om økt produksjon av norsk mathvete og en økt norskandel i kraftfôret. For å nå målene for norsk kornproduksjon er det og viktig å få med randsonene, poengterte Henrik Kjeldsen i sitt innlegg i generaldebatten i Norges Bondelags årsmøte

Uheldig avgift på eplejuice

Juice basert på norsk frukt kjem uheldig ut med avgiftene og blir dyrare i utsal enn dei treng å vere! Mikkel Aanderaa utdypa dette og ga Bondetinget forslag til løysing

Styrk tollvernet!

Markedsreguleringen på storfekjøtt fungerer ikke godt nok, det er behov for flere og bedre verktøy i verktøykassa. Det sa Anders Stensrød i generaldebatten på årsmøte i Norges Bondelag i dag.

Der er bruk for alle bønder i landbrukets puslespel

Me er ulike men passar perfekt sammen bare me finn den rette plassen, sa Trude Flatland på representantskapsmøte i dag.

Kornprosjektet i Telemark inviterer til markvandring

Bli med på markvandring 13. juni i Bamble. Vi ser på havre og hvete åker og NLR gir råd for oppfølging. Etterpå samles vi til grilling og hyggelig prat.

Rovdyrsituasjonen i Telemark

Telemark Bondelag har full forståelse for at det i somme område er med blanda følelsar ein slepper dyra ut beite, den siste tida har det blitt observert gaupe nær fjos og beiter.

Medlemsmøte om jordbruksavtalen

Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag inviterer til felles informasjonsmøte for medlemmer om jordbruksavtalen onsdag 29. mai kl 19.00. Delta fysisk på Gjennestad eller på Teams. Still spørsmål til Bjørn Gimming!

Avtale med nødvendig forhandlingsgevinst!

Et samla landbruk har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2025. – Avtalen er viktig for landets matberedskap, og for at bonden kan satse for framtida, sier leder i Telemark Bondelag.

Staten MÅ legge meir pengar inn i årets jordbruksoppgjer

- Me treng ei kraftig opptrapping av inntektsmogeleghetane i landbruket om me skal produsere meir mat og samtidig oppgradere og fornye oss. Trude Flatland, fylkesleiar og ammekuprodusent i Telemark.

Er du vår nye prosjektleder?

Klimasmart Bonde Telemark trenger ny prosjektleder, kanskje er det deg vi ser etter?

Steg i rett retning, men ikke nok for å øke selvforsyningen

Det er bra at staten viser vilje til å tette inntektsgapet mellom bonden og andre grupper, men det går for seint til at det bidrar til økt selvforsyning og optimisme i næringa, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.

Økt sjølforsyning med inntektsløft

Jordbruket har levert et krav som er nødvendig for å oppfylle Stortingets vedtak om en økning i norsk sjølvforsyning til 50 %, og med bakgrunn i signalene regjeringa har gitt forventer vi et svært godt tilbud fra staten den 6. mai, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.

Støtter tredelt plan for økt melkepris

Økonomien i melkeproduksjon må styrkes samtidig som vi skal opprettholde melkeproduksjon i hele landet. Årsmøtet i Telemark Bondelag stiller seg bak forslaget om å øke melkeprisen med 1,50 kroner per liter i årets jordbruksoppgjør.

Hva skjedde i går på Stortinget og hva skjer nå?

En buss med vestfoldinger og en buss med telemarkinger demonstrerte med 1000 andre foran Stortinget i går. Hva ble egentlig vedtatt og hva skjer nå lurer mange på nå

En tapt mulighet

Næringskomiteens innstilling har sendt sjokkbølger i landbruket i dag. Bøndene ønsker en ny og forutsigbar politikk, men kan ende opp med det motsatte.

Inntekt på nytt tallgrunnlag

Uttalen fra årsmøtet i Telemark Bondelag er høyaktuell. Torsdag 4. april er det høring på Stortinget om plan for økt selvforsyning, opptrapping av inntektsmulighet og nytt tallgrunnlag. Næringskomiteens innstilling skal behandles i Stortinget 18. april.

Norge må tenke offensivt når det gjelder mattrygghet og klima!

Telemark Bondelag mener at en moderne matproduksjon, der klimatiltak står i førersetet, må basere seg på lokale ressurser. Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok fire resolusjoner, her kommer den første.

Lederduoen fortsetter

Årsmøtet i Telemark Bondelag 2024 ga fornyet tillit til fylkesleder Trude Flatland og nestleder Mikkel Aanderaa. Les mer om valgresultatet her.

Drangedal og Tørdal er årets lokallag!

Gratulerer til Drangedal og Tørdal Bondelag som vinner av årets lokallag for 2023. I begrunnelsen fra juryen pekes det på et lag som legger til rette for møteplasser for medlemmene, og en formidabel medlemsvekst!

Fokus framover!

Engasjerende, viktige og tydelige taler og innlegg preget Årsmøtet til Telemark Bondelag. Her kan du lese leders tale, samt andre høydepunkt fra første del av møtet.

Bidrar ikkje til økt sjølvforsyning!

Me hadde håpa på ein avklaring i dag, diverre ser det ikkje ut som at regjeringa har lukkast med å komme oss i møte, siar leiar i Telemark Bondelag, Trude Flatland.

Miljøtiltak-rekord!

Mange innsjøer og elver nært jordbruksareal har for dårlig miljøtilstand. For andre året på rad har bøndene i Telemark gjennomført rekordmange tiltak for å redusere avrenning fra jordene!

Valgnemndas innstilling 2024

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Telemark Bondelag er klar, Trude Flatland innstilles på gjenvalg som leder. Ellers inneholder innstillingen flere nye navn.

Look to Telemark

Landbruks- og matminister Geir Pollestad fikk en god dose med bønder fra Telemark, da han besøkte fylket forrige uke. Etter en travel dag med gårds- og bedriftsbesøk, møtte han til Åpent landbrukspolitisk møte på Gvarv.

Godt besøkt kornmøte i Bø!

Beredskap, verdiskaping i verdikjeden for korn og regionale miljøkrav var tema for et godt besøk møte i regi av Kornprosjektet i Telemark.

Her var det Driv!

Inspirasjonssamlinga i Langesund ble så bra! – Dette gir skikkelig boost! sa en av deltakerne etterpå. Takk til alle deltakere for engasjement og ikke minst herlig god stemning!

Kick-off og oppstartsmøte for jordbruksforhandlingene 2024

Statskuddet har gått for årets Jordbruksforhandlinger. Studiearbeid og kickoff-møter blir gjennomført nå.

Fire klimamøter på rappen

Juleribba var nesten ikke ferdig tygd før bøndene i Vestfold og Telemark fikk tilbud om å lære om klimatiltak i grovfôrproduksjon og kornproduksjon. I starten av januar arrangerte Klimasmart Bonde møter i samarbeid med NLR.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Sett bondekroppen og bondetoppen til lading i joli

Me legger bak oss et tøft år for landbruksnæringa. Bruk jula til å roe litt ned og sett kroppen og toppen på lading. Les jolehelsinga frå leiar og styret i Telemark Bondelag.

Sammen på ledermøte

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 10.-11. november på Straand Hotell i Vrådal. Godt og vel 30 personer møtte med engasjement og godt humør. Det ble satt stor pris på å få høvdingen Gimming på besøk.

Oppdateres på regnskap

Høsten er tid for skattekurs. Regnskapsførere i Telemark, med bønder som kunder, oppdateres på regnskap, skatt og avgift.

Godt besøkte “treff for bonden etter en tøff sesong”!

Årets vekstsesong har for mange vært krevende. Mange har opplevd året som belastende, både økonomisk og psykisk. I samarbeid med Felleskjøpet inviterte Bondelaget til et møte hvor fag ble kombinert med det å være sammen som kollegaer.

Treff for bonden etter innhøstinga

I tøffe tider er det viktig å møtes og stå sammen, derfor inviterer Telemark Bondelag sammen med Felleskjøpet Bø med flere til et kveldsmøte 19. oktober.

Et statsbudsjett i strid med jordbruksavtalen

Eg er skuffa over at statsbudsjettet ikkje har med fleire varer med overgang frå krone til prosenttoll, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland. -Det er produkta med større volum som vil ha betydning for bonden og for at me skal få auka sjølvforsyningsgraden og beredskapen i landet.

Eivind Vrålstad ansatt som prosjektleder for Klimasmart Bonde Telemark

Telemark Bondelag starter et 3-årig prosjekt som skal bidra til at landbruket i Telemark gjør sin del for å oppfylle Landbrukets klimaplan.

Lanserte Babycall under Dyrsku’n

Har du spørsmål om velferdsordningene i forbindelse med svangerskap og fødsel? Som medlem i Norges Bondelag kan du nå ringe «Babycall» hver ukedag med dine spørsmål.

Opptrappingsplan – hva nå?

Akkurat nå ligger arbeidet med en opptrappingsplan for bondeinntekta hos Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Interesserte fylkestingskandidater og engasjerte bønder!

Telemark Bondelag har nylig gjennomført en landbrukspolitisk rundreise i Telemark. Interesserte fylkestingskandidater møtte engasjerte bønder.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Nødvendige tørketiltak

- Vi er i en kritisk og uavklart tørkesituasjon, så det er på høy tid at regjeringen kommer med tiltak, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Ledig stilling som prosjektleder

Har du interesse for landbruk og klima og har lyst til å bidra til at landbrukets klimaplan blir gjennomført i Vestfold og Telemark? Vi søker etter to prosjektledere, en i hvert fylke, i deltidsstilling over tre år.

Alle ledd i verdikjeda må vere med på laget om vi skal auke norsk produksjon

-Sist veke la Totalberedskapskommisjonen fram sin rapport. Dei meiner at Norge bør styrke matberedskapen ved å produsere meir mat sjølv. Men vi importerer mykje frukt og grønt som like gjerne kunne ha vore produsert i Norge, sa Mikkel Aanderaa til årsmøtet i Norges Bondelag i går.

Politisk vilje er den grunnleggende premissen for landbruket

-Debatten har blitt så intens at den i stor grad tar bort fokus frå noko som er heilt grunnleggjande for ei politisk næring; nødvendigheita av politisk vilje, sa Trude Flatland i generaldebatten i Norges Bondelags årsmøte i dag.

Variasjon om viktige tema i Seljord

Rundt 80 personer møtte opp i Granvin kulturhus for faglig påfyll om landbruk og matproduksjon i går kveld. Vest-Telemarkrådet inviterte til åpent møte og hadde fått med seg gode foredragsholdere.

Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene

Telemark Bondelag inviterer til medlemsmøte for gjennomgang av årets nylige inngåtte jordbruksavtale.

Viktig inntektsvekst for bonden

Bonden trenger inntektsvekst, og denne avtalen bidrar til det, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland og peker spesielt på styrkingen av melkeproduksjon og av velferdsordningene.

Fortsatt langt igjen til inntektsgapet er tettet!

– Tilbudet er skuffende lavt. Mange vil fortsatt være i tvil om de skal fortsette som bønder eller bli bønder. Det er synd, ikke minst for landets fremtidige evne til matproduksjon og selvforsyning. Det sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere