Nyheter

Nyheter fra og for landbruket i Telemark og Vestfold - gå til www.grontfagsenter.no

Eivind Vrålstad ansatt som prosjektleder for Klimasmart Bonde Telemark

Telemark Bondelag starter et 3-årig prosjekt som skal bidra til at landbruket i Telemark gjør sin del for å oppfylle Landbrukets klimaplan.

Lanserte Babycall under Dyrsku’n

Har du spørsmål om velferdsordningene i forbindelse med svangerskap og fødsel? Som medlem i Norges Bondelag kan du nå ringe «Babycall» hver ukedag med dine spørsmål.

Opptrappingsplan – hva nå?

Akkurat nå ligger arbeidet med en opptrappingsplan for bondeinntekta hos Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Interesserte fylkestingskandidater og engasjerte bønder!

Telemark Bondelag har nylig gjennomført en landbrukspolitisk rundreise i Telemark. Interesserte fylkestingskandidater møtte engasjerte bønder.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Nødvendige tørketiltak

- Vi er i en kritisk og uavklart tørkesituasjon, så det er på høy tid at regjeringen kommer med tiltak, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Ledig stilling som prosjektleder

Har du interesse for landbruk og klima og har lyst til å bidra til at landbrukets klimaplan blir gjennomført i Vestfold og Telemark? Vi søker etter to prosjektledere, en i hvert fylke, i deltidsstilling over tre år.

Alle ledd i verdikjeda må vere med på laget om vi skal auke norsk produksjon

-Sist veke la Totalberedskapskommisjonen fram sin rapport. Dei meiner at Norge bør styrke matberedskapen ved å produsere meir mat sjølv. Men vi importerer mykje frukt og grønt som like gjerne kunne ha vore produsert i Norge, sa Mikkel Aanderaa til årsmøtet i Norges Bondelag i går.

Politisk vilje er den grunnleggende premissen for landbruket

-Debatten har blitt så intens at den i stor grad tar bort fokus frå noko som er heilt grunnleggjande for ei politisk næring; nødvendigheita av politisk vilje, sa Trude Flatland i generaldebatten i Norges Bondelags årsmøte i dag.

Variasjon om viktige tema i Seljord

Rundt 80 personer møtte opp i Granvin kulturhus for faglig påfyll om landbruk og matproduksjon i går kveld. Vest-Telemarkrådet inviterte til åpent møte og hadde fått med seg gode foredragsholdere.

Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene

Telemark Bondelag inviterer til medlemsmøte for gjennomgang av årets nylige inngåtte jordbruksavtale.

Viktig inntektsvekst for bonden

Bonden trenger inntektsvekst, og denne avtalen bidrar til det, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland og peker spesielt på styrkingen av melkeproduksjon og av velferdsordningene.

Fortsatt langt igjen til inntektsgapet er tettet!

– Tilbudet er skuffende lavt. Mange vil fortsatt være i tvil om de skal fortsette som bønder eller bli bønder. Det er synd, ikke minst for landets fremtidige evne til matproduksjon og selvforsyning. Det sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.

Et helt nødvendig krav for framtida!

Dette er et helt nødvendig krav hvis bonden skal fortsette å være bonde, og for å få den yngre generasjonen til å bli matprodusenter, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.

Me skal forhandle

-Det er viktig og riktig at bondelaget forhandlar med staten om årets jordbruksoppgjer. Skal me også i framtida ha årlege forhandlingar med staten, må me gjera det etter gjeldande føringar og med respekt. Det sier fylkesleder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Dere er et viktig talerør for oss!

Det sa leder i Bø Bondelag, Astrid Staurheim, til formannskapet i Midt-Telemark i dag. – Landbrukspolitikken er ikke til for oss bønder, men for Norges befolkning sa hun og understreket at løpende matproduksjon er den beste beredskapen et land kan ha.

Norge må produsere mer av sin egen mat

Det sier resolusjonen vedtatt av årsmøtet i Telemark Bondelag. Verden har endret seg mye på få år, matproduksjon i et totalberedskapsperspektiv er mer aktuelt enn noen gang.

Alt heng saman, også i landbruket

Telemark Bondelag vil jobbe for å gje bonden best mogeleg arbeidsvilkår. Eit sunt landbruk har ein sunn økonomi og friske bønder som skimtar ein leveleg arbeidsdag og ei lys framtid. Les resolusjonen vedtatt av årsmøtet i Telemark Bondelag.

En epoke er over

Lørdag 18. mars hadde vi tidenes årsmøte, med flotte taler og engasjerende debatt – samt stående applaus ved flere anledninger! En anledning var talen til avtroppende fylkesleder, Aslak Snarteland og da han ble takket av.

Vern om distriktslandbruket!

I sitt innlegg på dag ein av representantskapsmøte framheva fylkesleiar, Trude Flatland, viktigheita av ei variert matproduksjon på små og store gardsbruk over hele landet.

Endelig full seier for fruktbøndene!

To år etter vinteren 20/21 der mer enn 100 000 frukttrær bukket under for frostskader, kan alle de over 100 fruktbøndene som ble rammet, søke om støtte til opprydding og nyetablering.

Vi treng ei vissheit om ei tryggare framtid når det gjeld både inntekt og produksjon

- Eg tar med meg eit offensivt høyringsinnspel frå Telemark og ser fram til å delta i mitt første representantskap i Norges Bondelag som leiar i fylkeslaget, seier Trude Flatland.

Historisk ledervalg i Telemark Bondelag

Trude Flatland ble valgt som leder på årsmøtet til Telemark Bondelag 18. mars. Fylkeslaget har dermed fått sin første kvinnelige leder – det må kunne kalles historisk! Mikkel Aanderaa ble valgt som nestleder.

Bø Bondelag er årets lokallag i Telemark!

På fylkesårsmøtet kåres årets lokallag, og i år ble Bø Bondelag utropt som vinner av årets lokallag for 2022. I begrunnelsen fra juryen pekes det på et aktivt lag med et engasjert styre som jobber godt for sine medlemmer.

Mer handling må til!

I sin siste tale som fylkesleder i Telemark Bondelag, la Aslak Snarteland vekt på at bøndene krever mer handling fra en regjering som snart har nådd over halvgått løp. – Vi byrjar no å bli svært utolmodige, sa han.

Telemark Bondelag har levert sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger

Telemark Bondelag har levert sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger. Hovedbudskapet er at jobben med å tette inntektsgap må fortsette med uforminsket styrke.

Åpent temamøte om matsikkerhet og kostholdsråd

Årsmøtet til Telemark Bondelag starter fredag 17. mars med åpent temamøte v/adm.dir i NIBIO, Nils Vagstad. Lørdagen er satt av til ordinært årsmøte med 60 delegater og gjester. Se årsmøtepapirene her.

Foreslår ny lederduo i Telemark Bondelag

Valgnemnda innstiller Trude Flatland som leder og Mikkel Aanderaa som nestleder. Se hele innstilingen fra valgnemnda.

Vi er best sammen!

Det var konklusjonen på et dialogmøte som Heddal Bondelag hadde invitert til med tema dyrevelferd. Tilstede var personer som via sitt arbeid, møter husdyrbønder i Notodden og Midt-Telemark.

Har du innspill til valgnemnda?

Valgnemnda i Telemark Bondelag er i gang med sitt arbeid for å forberede de valg som skal skje på årsmøtet til Telemark Bondelag den 18. mars 2023. Valgnemnda skal avgi sin innstilling til årsmøtet innen 20. februar.

Topp stemning på Landbrukshelga!

160 store og små bønder og bondevenner møttes på Landbrukshelga i Langesund. De voksne kunne velge i mange fagforedrag, og unga kunne bade, leke og spise softis til de sprakk!

Norsk landbruk – Levebrød for noen, matsikkerhet for mange!

Vellykket landbrukspolitisk møte i Bamble. Fra venstre Knut Erik Ulltveit, leder i Agder Bondelag, Karsten Fiane, leder i Bamble SP, Karen Westberg, statsekr. LMD og Aslak Snarteland, leder i Telemark Bondelag.

Bak en dyretragedie

Så skjedde det igjen. Dyretragedier. Som bonde er det like leit å lese om som for alle andre. Styremedlem i Telemark Bondelag, Henrik Kjeldsen, har satt ord på hva han tenker om dette vanskelige temaet.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Søk om støtte til plastpresse gjennom Bærekraftfondet

Gjennom Bærekraftfondet kan bønder søke om støtte til ulike tiltak, blant annet plastpresse. Fondet gir støtte til både individuelle og kollektive tiltak.

Aslak Snarteland gir seg som leder i Telemark Bondelag

Etter åtte år som fylkesleder varsler Aslak Snarteland sin avgang som leder av Telemark Bondelag under årsmøtet i mars.

Nyttårshelsing frå Telemark Bondelag

Vi må og i året som ligg føre oss brette opp ermane og jobbe for enda betre rammevilkår for næringa! Les heile nyttårshelsinga frå leiar, Aslak Snarteland.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

God jul fra Telemark Bondelag

Telemark Bondelag ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, støttespillere og alle som gleder seg over vårt mangfoldige landbruk, EI RIKTIG GOD JUL! ✨🤶🎅✨🎄

Støtte til aktive lokallag

Lokallaga ordner med sosiale møteplasser for medlemmene, møter politikerne lokalt, og har aktiviteter for barn og unge. Og mye mer! Nå er dette belønnet med penger tilbake til aktive lokallag.

Tradisjonar å ta vare på - jolehelsing frå Telemark Bondelag

Jola nærmar seg, for mange er jol familie, tradisjonar og mat i skjønn forening. Gode mattradisjonar er verdt å ta vare på!  I ei tid der det er stort fokus på berekraft, klima og økonomi, vil vi i Telemark Bondelag oppfordre til å kjøpe norskprodusert mat også til jol.

Trenger vi en forskrift for å få renere vann?

Sist uke inviterte Statsforvalteren i Vestfold og Telemark både landbruksforvaltning og landbruksorganisasjoner til et viktig oppstartsmøte. Tema var om Vestfold og Telemark skal innføre en forskrift som blant annet regulerer hvor mye vi får høstpløye.

Kveldsmat til bonden

Heddal Bondelag inviterte i slutten av november til kveldsmat. Alle bønder og bondevenner kunne komme til grendehuset på Notodden for en matprat. – Bondeyrket kan være ensomt, det er viktig å møtes, sier initiativtaker Lise Hagen.

Telemark Bondelag har avgitt høringsuttalelse på rapporten fra “Grytten utvalget”.

– Det viktigste budskapet i rapporten fra Grytten utvalget er at jordbruksdrift i gjennomsnitt ikke gir markedsmessig avkastning til både arbeid og kapital, sier leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland. – Inntektene i jordbruket må opp!

Heder og prisdryss

Ekstraordinære møter gir muligheter til ekstraordinære priser! På siste ledermøtet i Vestfold og Telemark Bondelag ble det under middagen gjort stas på både lokallag og enkeltpersoner. Skråblikk, alvor og humor lå til grunn.

Aslak Snarteland valgt som leder i Telemark Bondelag

Telemark Bondelag ble reetablert på ekstraordinært årsmøte 19. november. I konstituerende årsmøte samme dag valgte delegatene nytt styre for Telemark Bondelag. Aslak Snarteland fortsetter som fylkesleder fram til ordinært årsmøte i mars 2023.

For siste gang som et felles lag

I helgen møttes tillitsvalgte i Vestfold og Telemark Bondelag, samt gjester på Park hotell Sandefjord. Fredag er det ledermøtet, lørdag er det ekstraordinært årsmøte. Et lag blir til to lag – igjen.

Yrkesmesse med veldig god deltagelse!

Yrkesmessa på Vest Telemark videregående skole ble igjen arrangert med svært god deltagelse.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere