Møtet skal være en samling som på en tydelig måte setter landbruk og matproduksjon på dagsorden i Telemark, gjennom relevante foredrag, holdt av personer som har en posisjon som er godt kjent innenfor landbruk og matproduksjon og/eller i samfunnet generelt.

Påmeldingsfrist mandag 7. mars.

Invitasjon Landbrukspolitisk møte og påmelding.