Jeg hadde forventet et mer offensivt tilbud,  regjeringen må vise betydelig forhandlingsvilje for at det skal bli noen jordbruksavtale mellom partene, sier Flatland. 

Bakteppet for årets forhandlinger er krig i Europa, og mer utfordrende forhold for matproduksjon globalt grunnet klimaendringer. Alvoret understrekes også nasjonalt ved at det nå meldes om tomme lagre av såkorn i Norge. Det er behov for en kraftig styrking av selvforsyningsevnen på matområdet.

-  Bonden er klar for å gjøre den jobben, sier Flatland men understreker at da må må inntektsmulighetene til bøndene opp på nivå med andre grupper.

Dette er det første jordbruksoppgjøret etter at stortinget har fastsatt nytt tallgrunnlag for bruk ved beregning av inntektsnivå i jordbruket, og det er og første jordbruksoppgjør etter at Stortinget har vedtatt at norsk selvforsyningsevne skal økes til 50 %.

- Vi hadde forventet et mer offensivt tilbud, sier Flatland, som blant annet stiller spørsmål ved statens tall for beregning av kostnadsutviklingen i næringa. Beregningen virker vel optimistisk, kommenterer Flatland.

Jordbrukets forhandlingsutvalg (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) vil de nærmeste dagene gå grundig gjennom tilbudet fra Staten før de melder tilbake til Statens forhandlingsleder.

Les mer og finn statens tilbud her.

Kontaktpersoner:
Leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland, tlf. 92 02 43 85
Org. sjef Telemark Bondelag, Jan Thorsen, tlf. 97 66 75 90